English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do najniższego poziomu od października 2009 r.

25-11-2014

Spadek bezrobocia w październiku jest optymistycznym sygnałem, tym bardziej że w tym okresie zazwyczaj doświadczamy już negatywnego wpływu czynników o charakterze sezonowym – komentuje najnowsze dane GUS Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Jak podał GUS, w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 11,3 proc. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Warto podkreślić fakt, że roczna dynamika spadku odsetka osób pozostających bez pracy wzrosła do 1,7 pkt proc. – co jest najlepszym wynikiem od 70 miesięcy.

 

Obecne ożywienie gospodarcze, w przeciwieństwie do tego obserwowanego w latach 2010–2011, ma zdecydowanie prozatrudnieniowy charakter. Po wielu latach ostrożności przedsiębiorstwa zaczęły inwestować w rozwój i rozszerzanie skali prowadzonej działalności. W związku z tym powstaje też coraz więcej miejsc pracy. Nie powstrzymały tego procesu ani zawirowania w polityce międzynarodowej, ani też stagnacja w strefie euro. Nawet osłabienie wielu kluczowych dla polskiej gospodarki wskaźników makroekonomicznych nie znalazło swojego odzwierciedlenia w danych dotyczących rynku pracy. Przejściowe trudności nie zachwiały bowiem wiary w to, że Polska stanowi perspektywiczny rynek o wciąż znacznym potencjale rozwojowym, a skala niepewności co do przyszłej sytuacji jest znacznie mniejsza niż kilka lat temu. W konsekwencji – nawet pomimo tego, że dynamika PKB jest wciąż niższa o ok. 1 pkt proc. niż 3 lata temu – stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do najniższego poziomu od października 2009 r.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP