English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polska awansowała w Indeksie Percepcji Korupcji (CPI) przygotowywanym przez Transparency International

04-12-2014

Awans Polski o trzy pozycje (z 38. na 35. miejsce) w Indeksie Percepcji Korupcji (CPI) przygotowywanym przez Transparency International to dobra wiadomość. W 2012 r. byliśmy jeszcze poza pierwszą czterdziestką, a w 2005 r. okupowaliśmy środek ósmej dziesiątki. Postępy są zatem znaczące. Jednocześnie należy podkreślić, że od liderów rankingu nadal dzieli nas przepaść – w porównaniu do pierwszej na liście Danii mamy wynik aż o 1/3 gorszy.

 

Korupcja, podobnie jak inne patologiczne działania takie jak szara strefa, nepotyzm i nieuczciwy lobbing stwarzają nierównowagę i są powodem dużych strat po stronie podmiotów działających w zgodzie z przepisami prawa. Zjawisko korupcji dotyczy zarówno relacji na styku administracji publicznej z biznesem, jak też stosunków pomiędzy przedsiębiorcami. Ograniczenie zjawiska korupcji w tym drugim przypadku jest uzależniona od poprawy nadzoru w firmach i położenia w nich większego nacisku na etyczne zachowania. Często wewnętrzna presja na pozyskiwanie kolejnych zamówień czy kontraktów jest tak duża, że korupcja staje się atrakcyjnym rozwiązaniem. Tak nie powinno być i należy eliminować tego typu sytuacje.

 

W przypadku styku sfery publicznej z biznesem można zastosować całą paletę rozwiązań, które mogą ograniczyć występowanie korupcji: wyeliminować niejasne przepisy, które pozostawiają pole do swobodne, uznaniowej interpretacji; zmienić system stanowienia prawa w taki sposób, by był on przejrzysty, a informacje o tworzeniu prawa dostępne dla obywateli; znosić zbędne regulacje, które nierzadko wzajemnie się wykluczają; ograniczyć biurokrację i nadmiar szczebli decyzyjnych, co przekłada się na rozmycie procesu decyzyjnego, a w ślad za tym także rozmycie odpowiedzialności za podejmowane decyzje; zmienić proces naboru do administracji, gdyż dziś zbyt często o zatrudnieniu decydują znajomości bądź koneksje, a nie merytoryczne przygotowanie kandydata.

 

Jeśli będziemy realizować przynajmniej niektóre z powyższych postulatów, pościg za Danią będzie przebiegał w znacznie większym tempie niż dotychczas. A warto szybko nadrabiać zaległości, ponieważ zjawisko korupcji wyrządza wszystkim – obywatelom, przedsiębiorcom, a także instytucjom publicznym – duże straty.

 

 Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP