English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Mimo wzrostu stopy bezrobocia wydźwięk najnowszych danych pozostaje pozytywny

08-12-2014

Wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego ma charakter sezonowy i nie wynika z pogorszenia koniunktury gospodarczej – komentuje najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie wynosi 11,4 proc. W listopadzie wzrosło o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku stopa bezrobocia zmalała o 1,8 pkt proc., co – po wyeliminowaniu czynników sezonowych – świadczy o dalszym poprawianiu się ogólnej sytuacji na rynku pracy w naszym kraju.

 

Działające w Polsce firmy realizują kolejne projekty inwestycyjne, zwiększając nakłady na środki trwałe oraz tworząc kolejne miejsca pracy. Nie zniechęciło ich do tego nieznaczne spowolnienie gospodarcze w połowie roku, bowiem większość z nich pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju rynku wewnętrznego. Co więcej, najnowsze dane ekonomiczne są już bardziej optymistyczne, co oddala ryzyko pogłębienia się spowolnienia w kolejnych kwartałach.

 

Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, w połączeniu z malejącymi cenami podstawowych dóbr konsumpcyjnych, pozytywnie wpływa natomiast na wzrost dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych, wspierając też popyt wewnętrzny.

 

Na koniec bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego prawdopodobnie powinna wynieść nie więcej niż 11,7 proc. – to znacznie mniej, niż przewidywał rząd w ustawie budżetowej na ten rok.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP