English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

W ciągu zaledwie 9 miesięcy wykorzystano już blisko 40 proc. nadwyżki z OFE

15-12-2014

Dług publiczny ponownie przekroczył granicę 800 mld zł – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Finansów. – W ciągu niecałych 9 miesięcy wykorzystano aż 39,4 proc. nadwyżki uzyskanej w wyniku zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych. W takim tempie już w 2016 r. wysokość jawnego długu publicznego powróci do poziomu sprzed przejęcia ponad połowy aktywów OFE – ostrzega ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Pomimo zmian dokonanych w funkcjonowaniu systemu emerytalnego – których częścią było przeniesienie do ZUS obligacji znajdujących się wcześniej w posiadaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych w celu ich umorzenia, na skutek czego zadłużenie sektora publicznego obniżyło się o ponad 130 mld zł – państwowy dług publiczny ponownie przekroczył granicę 800 mld zł. Oznacza to, że przejęcie ponad połowy aktywów OFE pozwoliło na powrót do poziomów zadłużenia odnotowywanych w drugiej połowie 2011 r. Niestety w ciągu niecałych 9 miesięcy wykorzystano aż 39,4 proc. uzyskanej w ten sposób nadwyżki. W takim tempie już w 2016 r. wysokość jawnego długu publicznego powróci do poziomu sprzed zmian w OFE.

 

Pokazuje to, że w warunkach sporego deficytu finansów publicznych jednorazowe działania mające na celu obniżenie zadłużenia nie są szczególnie skuteczne. Dużo większe znaczenie mają konsolidacja fiskalna oraz stopniowe równoważenie budżetu. Należy przyznać, że polski rząd prowadzi pewne działania zmierzające w tym właśnie kierunku. W przyszłym roku saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych powinno poprawić się na tyle, by możliwe było uchylenie nałożonej na Polskę w 2009 r. procedury nadmiernego deficytu. Bez wątpienia w bardzo dużym stopniu ułatwia to ożywienie gospodarcze, z jakim mamy obecnie do czynienia. To dobry czas na naprawę finansów państwa. Jeśli nie zostanie on dobrze wykorzystany, Polska nadal będzie tkwiła w pułapce procyklicznej polityki fiskalnej.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP