English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Deflacja nadal nie słabnie

15-12-2014

Listopad był piątym miesiącem z rzędu, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen konsumenckich (w skali roku) w Polsce. Deflacja rok do roku wyniosła -0,6 proc., natomiast w ujęciu miesięcznym -0,2 proc.  – Nadal nie widać oznak wygasania procesów deflacyjnych, choć należy też przyznać, że ich występowanie nie miało jak dotąd negatywnego wpływu na gospodarkę – komentuje dane GUS ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Znajdujemy się obecnie w nietypowej sytuacji, gdyż zazwyczaj spadek cen jest przejawem złej koniunktury. Tymczasem dynamika PKB utrzymuje się na umiarkowanie satysfakcjonującym poziomie. Z tego powodu Rada Polityki Pieniężnej stoi przed poważnym dylematem – z jednej strony wskaźnik inflacji już od dłuższego czasu utrzymuje się wyraźnie poniżej celu, lecz polska gospodarka mimo to znajduje się w fazie ożywienia.

 

Spadek bezrobocia, wzrost nominalnych wynagrodzeń, a także przyspieszająca w ostatnim czasie dynamika podaży pieniądza powinny – wraz z upływem czasu – dawać coraz silniejszy impuls do wzrostu cen. Stąd też biorą się wątpliwości, czy potrzebne są dalsze obniżki stóp procentowych. Deflacja co prawda jest w istotnej mierze napędzana przez czynniki zewnętrzne, głównie spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach, jednak warto też zwrócić uwagę na gwałtowny spadek wskaźnika dynamiki inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii w październiku. Świadczy to o tym, że spadek cen konsumenckich nie wynika wyłącznie z czynników będących poza kontrolą polskich władz monetarnych.

 

Kluczowe znaczenie dla dalszego kierunku polityki pieniężnej może zatem mieć publikacja danych o inflacji bazowej za listopad – jeśli tendencje z poprzedniego miesiąca zostaną potwierdzone, skłonność RPP do dalszych obniżek stóp procentowych powinna znacząco wzrosnąć.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP