English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polski eksport słabszy od oczekiwań, lecz wciąż mocny

15-12-2014

Podany przez NBP deficyt na rachunku obrotów bieżących w październiku był większy, niż prognozowała większość analityków – kształtował się on na poziomie -435 mln euro. Saldo obrotów towarowych pozostało dodatnie, pomimo że eksport był słabszy od oczekiwań, a import wyraźnie wyższy. – Dane te wpisują się w obserwowane od kilku kwartałów tendencje – komentuje ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

W 2013 r. eksport netto był głównym motorem wzrostu gospodarczego, co zapobiegało wystąpieniu recesji w Polsce. Jednak w kolejnych okresach jego pozytywny wpływ na dynamikę PKB zanikł. Po części jest to naturalny proces związany z ożywieniem gospodarczym – kiedy to import zaczyna rosnąć szybciej od eksportu. Tendencje te zostały spotęgowane przez stagnację w strefie euro, do której trafia aż ok. 50 proc. polskiego eksportu.

 

Ostatnie miesiące nie były również dobre dla sektora przemysłowego, co widać w różnicy pomiędzy saldem obrotów towarowych a saldem usług. Trzeba też jednak pamiętać o tym że po części wynika ona z uzależnienia Polski od zewnętrznych dostaw energii.

 

Pomimo słabszych wyników w ostatnim czasie saldo handlu zagranicznego pozostaje dodatnie, a deficyt na rachunku obrotów bieżących wynika przede wszystkim z transferów dochodów za granicę.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP