English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Sytuacja w przemyśle pozostaje trudna, ale perspektywy na kolejne miesiące są optymistyczne

17-12-2014

Polski sektor przemysłowy wciąż pozostaje słaby na tle reszty gospodarki – komentuje najnowsze dane GUS ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

 

Spadek wartości produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu miesięcznym wynika wprawdzie w znacznej mierze z różnicy liczby dni roboczych oraz efektu bazy statystycznej, lecz nie da się ukryć, że koniunktura w tej branży wciąż jest stosunkowo słaba. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją – wyniki polskiego przemysłu, mimo mniejszej dynamiki PKB, poprawiały się znacznie szybciej niż obecnie. Jest to m.in. efekt zamknięcia wschodnich rynków zbytu z powodu rosyjskiego embarga oraz pogłębiającego się kryzysu gospodarczego w Rosji i na Ukrainie, jak również marazmu w strefie euro. Wbrew wcześniejszym nadziejom, gospodarki większości krajów Unii Europejskiej – gdzie trafia ok. 75 proc. polskiego eksportu – nie doświadczyły ożywienia po wyjściu z recesji przypadającej na lata 2011-2013, lecz nastąpiła stabilizacja na relatywnie niskim poziomie aktywności ekonomicznej.

 

Spadek popytu zewnętrznego nie rekompensuje zwiększony popyt w kraju, gdyż pomimo wzrostu płac realnych sięgającego nawet w niektórych miesiącach niespełna 5 proc. rok do roku, skłonność polskich gospodarstw domowych do konsumpcji wciąż nie rośnie w wyraźny sposób. Problemem dla części przedsiębiorstw jest też presja deflacyjna, o czym świadczy utrzymujący się już od dwóch lat ujemny wskaźnik inflacji producenckiej (PPI).

 

Pomimo tylu problemów, perspektywy dla polskiego przemysłu na nadchodzące miesiące są jednak umiarkowanie optymistyczne. Odczyty wskaźnika PMI świadczą o wyraźnej poprawie sytuacji w sektorze przemysłowym w ostatnim czasie, co z pewnym opóźnieniem powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie także w danych dotyczących produkcji przemysłowej. Szybki spadek cen energii pozytywnie oddziałuje na stronę podażową, wpływając na obniżenie kosztów produkcji. Wydaje się też, że w najbliższym czasie, w wyniku poprawy sytuacji na rynku pracy, powinniśmy zaobserwować również umocnienie się popytu wewnętrznego.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP