English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie o ochronie miejsc pracy

18-12-2014

Nowelizacja przyjęta przez rząd ma umożliwić udzielanie pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym skutkiem embarga poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych wpierających zatrudnienie. – To bardzo trafna decyzja. Konieczne jest jej szybkie procedowanie po to, aby nie okazała się spóźniona, tak jak poprzednie tzw. ustawy antykryzysowe – mówi Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.

 

Zmiana ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy zmierza do tego, aby instrumenty pomocowe w niej przewidziane mogły być również stosowane do przedsiębiorców, u których nastąpiło „przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z czasowym ograniczeniem wwozu produktów na terytoria innych krajów”. Rozwiązania te obejmują: świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego oraz z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, a także dofinansowanie szkoleń pracowników.

 

Jednak, aby przedsiębiorca mógł skorzystać z pomocy, będzie musiał zanotować spadek obrotów na poziomie co najmniej 15 proc., co w przypadku niektórych firm może okazać się zbyt wysokim progiem. Pracodawcy RP zwracali na to uwagę już podczas prac legislacyjnych nad wcześniejszymi tzw. ustawami antykryzysowymi. Dodatkowym warunkiem jest brak zaległości w opłacaniu podatków, składek na ZUS oraz Fundusz Pracy i FGŚP.

 

Najwięcej wątpliwości budzi jednak zarezerwowanie instrumentów pomocowych dla przedsiębiorstw z określonych sekcji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Projekt nowelizacji przewiduje bowiem, że z rozwiązań skorzystają tylko firmy z następujących branż: handel, przetwórstwo, transport, uprawy rolne i hodowla zwierząt oraz wynikające z nich usługi. W konsekwencji takiego sformułowania przepisu istnieje ryzyko tego, że nie wszystkie firmy dotknięte embargiem – czyli adresaci nowelizacji – będą mogły ubiegać się o pomoc. Projektowane regulacje mogą z tego powodu okazać się mało skuteczne. Dlatego warto rozważyć ich odpowiednie dopracowanie w toku dalszych prac parlamentarnych.

 

Nowe przepisy mają obowiązywać już od 1 lutego 2015 r. Konieczne jest zatem nadanie projektowi pilnego toku legislacyjnego, zwłaszcza że zmiany te były zapowiedziane już w exposé Premier Ewy Kopacz.

 

Na pomoc dla przedsiębiorców zostanie przeznaczonych 500 mln zł: 250 mln zł w 2015 r. i 250 mln zł w 2016 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że dzięki tym środkom uda się ochronić 72 tys. miejsc pracy. To bardzo ambitne plany, zważywszy na to, że – jak wynika z danych resortu – w ciągu pierwszych 7 miesięcy funkcjonowania tzw. II ustawy antykryzysowej uratowano 2845 etatów.

 

Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP