English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Stopniowo wzrasta napływ cudzoziemców do Polski

19-12-2014

Polska w coraz większym stopniu doświadcza zjawiska migracji, przede wszystkim tej powiązanej z poszukiwaniem pracy. Zjawisko to ma duże znaczenie w perspektywie niekorzystnych prognoz demograficznych dla Polski oraz konsekwencji gospodarczych, jakie będą się z tym wiązały – mówi ekspert Pracodawców RP Monika Zaręba.

 

18 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Migranta. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem dokładnie 24 lata temu rezolucją 45/158 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Międzynarodową Konwencję o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków ich Rodzin. Według danych ONZ liczba migrantów na całym świecie wyniosła w 2013 r.  232 mln osób, czyli ponad 3,3 proc. populacji.

 

Polska w coraz większym stopniu doświadcza zjawiska migracji, przede wszystkim tej powiązanej z poszukiwaniem pracy. Tematyka transgranicznych przepływów pracowników przybiera na sile nie tylko w kontekście emigrujących Polaków, lecz także z uwagi na obcokrajowców przyjeżdżających za pracą do naszego kraju. Ma to duże znaczenie również w perspektywie niekorzystnych prognoz demograficznych dla Polski oraz konsekwencji gospodarczych, jakie będą się z tym wiązały.

 

Polityka wobec zagranicznych pracowników stanowi współcześnie integralny element polityki rozwoju gospodarczego. W przypadku Polski najbardziej wskazany jest model polityki migracyjnej zorientowanej na rynek pracy, która będzie sprzyjała integracji imigrantów oraz uzupełnianiu niedoborów kadrowych na naszym rynku. W tym celu niezbędne jest prowadzenie stałego monitoringu oraz aktualizacji wykazu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na poziomie regionalnym.  Oferta kierowana do studentów zagranicznych powinna być powiązana przede wszystkim z potrzebami polskiego społeczeństwa i gospodarki. Jest to jeden z kluczowych sposobów, w jaki Polska będzie mogła pozyskać odpowiednio wykwalifikowane kadry, zwłaszcza w zawodach deficytowych.

 

Dla ograniczenia ryzyka powiększenia szarej strefy (w tym handlu ludźmi do pracy przymusowej) ogromne znaczenie ma świadomość prawna imigrantów, a więc zapewnienie szerokiego dostępu do przejrzystej informacji w zrozumiałym dla imigranta języku. Równocześnie powinna odbywać się edukacja językowa i kulturowa. Działania te w efekcie ograniczą zjawisko pracy na czarno oraz tarcia międzykulturowe.

 

Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP