English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Sceptycyzm Polaków wobec euro daje rządowi duże pole do popisu

22-12-2014

Według najnowszego sondażu TNS Polska 49 proc. badanych uważa, że kiedyś – wcześniej lub później – Polska powinna przyjąć euro; przeciwko przyjmowaniu kiedykolwiek wspólnej waluty opowiedziało się 40 proc. respondentów.

 

Sądząc po wynikach tego badania, opinia Polaków dotycząca przyszłego wejścia do strefy euro bazuje w dużym stopniu na emocjach i subiektywnych odczuciach. Nie uwzględnia więc faktu, że obecnie nie spełniamy warunków wejścia do strefy euro, oraz potencjalnych skutków ekonomicznych takiej decyzji dla społeczeństwa i przedsiębiorców. Wciąż istnieje więc duże pole dla aktywności państwa, przede wszystkim w obszarze edukowania obywateli i prezentowania możliwych następstw takiej decyzji lub jej braku.

 

Z perspektywy polskiej gospodarki tylko skuteczna polityka umożliwiająca odnoszenie korzyści z pełnego udziału w unii walutowej stworzy podstawy do tego, byśmy z pełnym przekonaniem mogli podjąć decyzję o takim udziale. Istotne jest więc pogodzenie  dążenia do zgodności z warunkami konwergencji  z tworzeniem optymalnych warunków do wzrostu gospodarczego i budowy konkurencyjnej gospodarki.

 

Ostateczna decyzja powinna być także poprzedzona szczegółową analizą skutków przyjęcia euro dla przedsiębiorstw polskich z uwzględnieniem tego, jakie będą korzyści i ograniczenia wynikające z członkostwa w strefie euro. Warto także uwzględnić rolę dwóch istotnych czynników zewnętrznych: w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą możemy czerpać większe korzyści z posiadania wspólnej waluty jako czynnika potencjalnie poprawiającego stabilność makroekonomiczną Polski, z drugiej jednak strony stagnacja gospodarcza w strefie euro oraz nierozwiązane problemy strukturalne niektórych krajów eurolandu rodzą pytania o przyszły kształt unii walutowej i jej kondycję.

Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP