English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw nadal stabilna

22-12-2014

Mimo mniej sprzyjających okoliczności zewnętrznych III kwartał dla polskich przedsiębiorców nie był gorszy niż poprzedni – komentuje najnowsze dane NBP doradca Prezydenta Pracodawców RP Jacek Brzozowski.

 

Z raportu Sytuacja finansów sektora przedsiębiorstw w III kw. 2014 r. – opublikowanego przez Narodowy Bank Polski – wynika, że był to okres dalszej umiarkowanej poprawy sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw. Dało się już jednak dostrzec osłabienie tendencji wzrostowych, zapoczątkowane w II kwartale. Jednym z przejawów tego zjawiska jest niższe tempo wzrostu przychodów. Istotny wpływ na to miał silny spadek dynamiki sprzedaży zagranicznej – do 1,5 proc. z 6,9 proc. Oznacza to, że uwidoczniły się negatywne następstwa związane z wprowadzonymi sankcjami rosyjskimi na wybrane grupy produktów i zawirowaniami politycznymi na rynkach wschodnich. Warto zestawić te informacje z danymi GUS, które mówią, że eksport do Rosji spadł w III kwartale 2014 r. o ok. 17,3 proc. rok do roku, a eksport do grupy krajów obejmującej m.in. Białoruś i Ukrainę obniżył się w tym samym okresie o 16,3 proc. Sytuację tę równoważy jednak przynajmniej częściowo wysoka dynamika wzrostu eksportu na innych kierunkach.

 

Do wyraźnych pozytywów należy zaliczyć fakt, iż III kwartał był czwartym z kolei, w którym rosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (o 2 proc. w ujęciu rocznym) oraz utrzymała się wysoka, dwucyfrowa dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych (15,7 proc.). Może to świadczyć o tym, że mimo ryzyka związanego z niesprzyjającym otoczeniem makroekonomicznym w Europie polscy przedsiębiorcy zachowywali optymizm, który przekładał się na decyzje inwestycyjne. Jednym z czynników umacniających taką sytuację są niewątpliwie niskie stopy procentowe. W związku jednak z dużą zmiennością sytuacji w regionie utrzymanie tak dobrych wskaźników w kolejnych okresach staje pod znakiem zapytania.

 

Jacek Brzozowski, doradca Prezydenta Pracodawców RP