English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Bezrobocie w Polsce - listopad - dane Eurostatu

07-01-2015

Tempo poprawy na polskim rynku pracy pozytywnie wyróżnia się na tle Europy, jednak bezrobocie młodych pozostaje problemem

 

Bezrobocie w Polsce spadło w listopadzie 2014 r. do 8,2 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Nasz kraj pozytywnie wypada na tle średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej (10 proc.), jak również samej strefy euro (11,5 proc.). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, odsetek osób pozostających bez pracy zmniejszył się aż o 1,8 pkt proc. – poza Polską, z równie dynamiczną poprawą mieliśmy do czynienia w minionym roku jedynie w krajach wydobywających się z głębokiej zapaści, jak np. Hiszpania. Gospodarcza stagnacja w strefie euro sprawia, że nawet w niektórych wysoko rozwiniętych krajach stopa bezrobocia utrzymuje się na wyższym poziomie niż w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które stosunkowo niedawno stały się członkami UE.

 

Publikowane przez Eurostat wyniki bardzo mocno odbiegają od stopy bezrobocia rejestrowanego podawanej przez GUS. Wskaźnik ten powstaje bowiem na podstawie ankietowych badań aktywności ekonomicznej ludności Polski, a nie w oparciu o dane Urzędów Pracy. W założeniu, ten sposób mierzenia skali bezrobocia powinien być bardziej wiarygodny, gdyż uwzględnia się jedynie osoby faktycznie poszukujące pracy, a nie tych, którym zależy wyłącznie na ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

Jakkolwiek ogólny wskaźnik bezrobocia dla Polski utrzymuje się poniżej unijnej średniej, negatywnie wyróżniamy się na tle innych krajów UE pod względem sytuacji młodych na rynku pracy. Wśród osób w wieku poniżej 25 lat, stopa bezrobocia wynosi aż 23,2 proc., podczas gdy średnia dla UE kształtuje się na poziomie 21,9 proc. Uwidacznia to potrzebę podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie narastaniu tego problemu – m.in. ograniczenie restrykcyjności regulacji rynku pracy oraz zmian w funkcjonowaniu systemu edukacji.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP