English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Kolejny miesiąc poprawy koniunktury w polskiej gospodarce

08-01-2015

Kolejny miesiąc poprawy koniunktury w polskiej gospodarce

 

Opublikowane przez Komisję Europejską najnowsze wyniki badania koniunktury gospodarczej w państwach Unii Europejskiej wskazują na umiarkowaną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców i konsumentów. Jeśli chodzi o dynamikę zmian, Polska wypada znacznie lepiej na tle większości Europy, chociaż wartości wskaźników utrzymują się na znacznie niższym poziomie niż w krajach doświadczających poważnych problemów ekonomicznych, jak np. Portugalia i Hiszpania. Wynika to jednak ze specyfiki poszczególnych krajów. Polacy z natury są większymi pesymistami, o czym świadczyć może na przykład to, że nawet w bardzo dobrych latach 2007–2008 indeks nastrojów konsumentów wciąż przyjmował wartości ujemne. Znacznie większą wagę należy zatem w tym przypadku przykładać do kształtowania się tych wskaźników w czasie, a nie do wyników bezwzględnych.

 

Dane dla Polski wskazują na to, że we wrześniu 2014 r. spowolnienie gospodarcze osiągnęło punkt szczytowy, a w kolejnych miesiącach nastąpiła wyraźna poprawa koniunktury. Polepszyła się sytuacja w przemyśle i usługach. Z kryzysu wydobywa się też budownictwo, choć wciąż branża ta zmaga się z poważnymi problemami. Poprawie uległy również wyniki handlu detalicznego, chociaż grudzień przyniósł obniżenie wskaźnika optymizmu w tym obszarze. Świadczy to prawdopodobnie o tym, że skłonność Polaków do konsumpcji w okresie świątecznym okazała się nie aż tak silna, jak oczekiwano. Niemniej jednak najnowsze wyniki badań koniunktury wskazują na to, że mogło nastąpić przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kwartale minionego roku.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP