English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Ambulanse zwolnione z akcyzy

09-01-2015

Dnia 8 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa zwalniająca ambulanse z opodatkowania akcyzą.

 

Sejm uchwalił ustawę z dnia 28 listopada o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która  zwalnia z opodatkowania akcyzą samochody osobowe stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego, przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego.

 

Nie bez znaczenia okazał się wkład Pracodawców RP w prace nad projektem. W pierwotnej wersji projekt zakładał, iż zwolnienie obejmie tylko samochody osobowe stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego, przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.). Zatem proponowany przepis ograniczał możliwość skorzystania ze zwolnienia przez pozostałe podmioty, których ta ustawa nie dotyczy, pomimo, iż nabywane przez nie pojazdy spełniałyby wszystkie wymagane warunki techniczne.

 

W obawie przed wątpliwościami interpretacyjnymi Pracodawcy RP zgłosili swoje zastrzeżenia do takiego zapisu, czego rezultatem jest nowe, jasne brzmienie przepisu. Efektem jest zwolnienie z opodatkowania wszystkich samochodów służących ratowaniu życia lub zdrowia, które spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 jako ambulanse ratunkowe i ruchome jednostki intensywnej opieki.

 

 

Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP