English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Mimo wzrostu stopy bezrobocia wciąż przeważają pozytywne tendencje na polskim rynku pracy

12-01-2015

Jak wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc. Oznacza to, że w porównaniu z listopadem odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy wzrósł o 0,1 pkt proc. – To bardzo dobra wiadomość, zważywszy na fakt, iż stopa bezrobocia spada w ujęciu rocznym najszybciej od ponad sześciu lat – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

To bardzo niewielki wzrost bezrobocia, zważywszy na fakt, iż w okresie jesienno-zimowym mamy do czynienia z bardzo negatywnym oddziaływaniem czynników o charakterze sezonowym. Warto przypomnieć, że dwa lata temu mieliśmy w tym samym czasie do czynienia z około pięciokrotnie szybszym wzrostem odsetka osób pozostających bez pracy niż obecnie. Czynnik koniunkturalny zdecydowanie więc przeważa nad sezonowym, dzięki czemu nawet w chłodnych miesiącach roku nie mieliśmy jak dotąd do czynienia z gwałtownym wzrostem bezrobocia, co niejednokrotnie zdarzało się w przeszłości. Roczna dynamika spadku stopy bezrobocia rejestrowanego przyspieszyła w minionym miesiącu do 1,9 pkt proc. O tym, jak bardzo pozytywną jest to wiadomością, świadczyć może fakt, iż ostatni raz w takim tempie wskaźnik bezrobocia obniżał się – w skali roku – w listopadzie 2008 r., a więc ponad sześć lat temu.

 

Rok 2014 był zaskakująco dobry z punktu widzenia polskiego rynku pracy. Jeszcze kilka miesięcy temu żaden z ekonomistów nie przewidywał możliwości tak szybkiego spadku bezrobocia. W ustawie budżetowej na 2014 r. rząd przewidywał, że bezrobocie wyniesie na koniec tego roku 13,8 proc. Pomylił się aż o 2,3 pkt proc. Nawet w okresie niewielkiego spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego firmy stale zwiększały poziom zatrudnienia. Wydaje się, że wynikało to z przyjętego przez nie długoterminowego horyzontu przy planowaniu swoich działań biznesowych. Pomimo przejściowych trudności przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego w Polsce, na którym chcą skorzystać, zwiększając inwestycje i zatrudnienie. Najnowsze odczyty wskaźników makroekonomicznych wskazują na to, że polska gospodarka przyspiesza – co oznacza, że ryzyko odwrócenia dotychczas występujących tendencji jest stosunkowo niewielkie. Na styczeń przypada jednak szczytowy okres wzrostu bezrobocia o charakterze sezonowym. Można więc spodziewać się tego, że w bieżącym miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do ok. 12 proc. Od marca odsetek osób pozostających bez zatrudnienia powinien jednak ponownie maleć.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP