English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Sejm pracuje nad prezydenckim projektem nowelizacji ordynacji podatkowej

13-01-2015

Już w środę 14 stycznia 2015 roku odbędzie się w sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Zaprezentowany przez Kancelarię Prezydenta RP projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wzbudza wśród przedsiębiorców wiele emocji. W tym jednak przypadku chodzi tu o emocje bardzo pozytywne. Jeżeli projekt zostanie uchwalony przez sejm, to nowe przepisy mają szansę znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji podatników i ochronę ich praw.

Przepisy prezydenckiego projektu mają na celu przede wszystkim wyrażenie wprost w Ordynacji podatkowej zasady ogólnej in dubio pro tributario, w myśl której wątpliwości interpretacyjne będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Ponadto projektodawca zaproponował między innymi uporządkowanie przesłanek przerywających bądź zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania oraz wyłączenie możliwości nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej w sytuacji, gdy okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Uchwalenie niniejszego projektu powinno w dużym stopniu usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej, a w konsekwencji – istotnie przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości. Nie ulega wątpliwości to, iż ewentualne odrzucenie projektu przez sejm będzie stanowiło znaczący krok w tył w procesie uzdrawiania systemu podatkowego. Podatnicy liczą zatem na racjonalną decyzję parlamentarzystów.

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP