English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

2014 – rok bez inflacji

15-01-2015

Jak wynika z najnowszych danych, średnioroczny wskaźnik inflacji w 2014 r. wyniósł 0 proc. Oznacza to, że – przeciętnie rzecz biorąc – na przestrzeni minionego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w koszyku GUS nie zmieniły się. W sposób oczywisty wynika to z faktu, iż już od pół roku mamy do czynienia z deflacją, która wciąż się pogłębia – tempo spadku cen sięgnęło w grudniu aż 0,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 

Na spadek cen złożyło się kilka czynników. Rosyjskie embargo sprawiło, że zwiększyła się podaż artykułów żywnościowych na krajowym rynku, co przyczyniło się do spadku ich cen. W drugiej połowie roku w narastającym tempie zaczęła również tanieć ropa naftowa, to zaś zaczęło się przekładać na spadek cen paliw, a w dalszej kolejności – również wielu innych dóbr konsumpcyjnych. Pogrążona w stagnacji strefa euro również nie była na przestrzeni minionych 12 miesięcy źródłem jakiegokolwiek istotnego impulsu inflacyjnego.

 

Deflacja wciąż w przeważającej mierze jest efektem działania sił, na które polskie władze monetarne mają ograniczony wpływ. Poza tym znajdujemy się obecnie w bardzo specyficznej sytuacji – mimo nasilającej się deflacji dynamika PKB utrzymuje się na względnie wysokim poziomie. Wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na cięcie stóp procentowych dopiero wtedy, gdy stanie się jasne, że utrzymująca się deflacja zaczyna podkopywać ożywienie gospodarcze w Polsce – a więc negatywny efekt popytowy w postaci spadku konsumpcji zacznie przeważać nad pozytywnym efektem podażowym w formie taniejącej energii.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP