English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Stabilna sytuacja makroekonomiczna sprzyja deweloperom

19-01-2015

Liczba wydanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych inwestycji wzrosła w 2014 r. odpowiednio o 13 i 16,3 proc. w porównaniu do roku ubiegłego – wynika z informacji GUS. Choć w 2014 r. oddano do użytku 1,2 proc. mniej mieszkań niż przed rokiem, to tempo spadku wyhamowuje.

 

Powyższe dane wskazują na to, że deweloperzy i prywatni inwestorzy dobrze oceniają perspektywy polskiej gospodarki w najbliższych latach. Choć ceny transakcyjne na rynku pierwotnym rosły w ostatnich kwartałach tylko nieznacznie, to czynnikiem sprzyjającym nowym inwestycjom są rekordowo niskie stopy procentowe.

 

Referencyjna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 2 proc. i uczestnicy rynku nieruchomości mogą zakładać, że utrzyma się na tym poziomie jeszcze przez długi okres. Zgodnie z ostatnią projekcją makroekonomiczną NBP inflacja zbliży się do poziomu 2 proc. dopiero w IV kwartale 2016 r. Mimo pogłębienia deflacji koniunktura – w tym zwłaszcza popyt wewnętrzny – pozostaje solidna. Na koniec listopada 2014 r. portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 4,6% w ujęciu rocznym – do 351,83 mld zł. Mniejsza dynamikę – 3 proc. rok do roku – odnotowano w przypadku kredytów konsumenckich.

 

Powyższe czynniki wraz z kontynuacją ożywienia na rynku pracy powinny przełożyć się na stabilny popyt i dalszą pozytywną dynamikę w przypadku pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów. Wszystko wskazuje na to, że wyjątkiem pozostanie segment nieruchomości komercyjnych (w tym zwłaszcza biurowych), w przypadku którego wciąż powiększa się liczba niewynajętych powierzchni – co znajduje odzwierciedlenie w raportach analitycznych NBP i wycenie giełdowej niektórych deweloperów.

 

 

Damian Olko, Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP