English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Wytyczne do ZIT-ów nadal niekorzystne dla przedsiębiorców

20-01-2015

Właśnie zakończyły się konsultacje społeczne wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020. To ten dokument reguluje między innymi możliwość zastosowania pozakonkursowego trybu ich wyboru.

 

W ten sposób mają być realizowane projekty zapisane w tzw. kontraktach regionalnych – w umowach zawartych między rządem a samorządem. Wytyczne zakładają nieograniczone pole manewru podmiotom publicznym w przypadku realizacji tzw. zadań publicznych.

 

W ocenie Pracodawców RP, w sektorze ochrony zdrowia zadania publiczne realizuje każdy podmiot, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, niezależnie od jego struktury własnościowej. Dla pacjenta, płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne, nie ma różnicy czy otrzyma usługę medyczną od podmiotu, którego właścicielem jest samorząd, prywatny właściciel czy ktokolwiek inny. Za kluczowe uznaje się bowiem to, aby usługa była sfinansowana ze środków publicznych – Narodowego Funduszu Zdrowia. I taki cel spełnia każdy prywatny świadczeniodawca mający umowę z NFZ.

 

W związku z tym nie zgadzamy się na dyskryminowanie prywatnego sektora ochrony zdrowia poprzez przydzielanie unijnych dotacji jednostkom publicznym w trybie pozakonkursowym. Złożyliśmy stosowne uwagi do projektu wytycznych i mamy nadzieję, że wyjątkowy charakter systemu ochrony zdrowia zostanie uwzględniony w wytycznych. W przeciwnym razie podmioty prywatne będą dyskryminowane za pomocą środków unijnych.

 

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP