English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rośnie najszybciej od 3 lat

20-01-2015

Lepszy od prognoz wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem, jednak wciąż jest on znacznie słabszy niż w 2011 roku. Biorąc pod uwagę fakt, iż mamy obecnie do czynienia z szybszym spadkiem bezrobocia niż 3 lata temu, można domniemywać, że w ostatnim czasie najwięcej nowych miejsc pracy tworzą małe przedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 10 osób, które nie są ujmowane w statystykach GUS – komentuje ekspert Pracodawców RP, Łukasz Kozłowski

 

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu o 1,1 proc. rok do roku, co jest o 0,1 pkt proc. lepszym wynikiem od średniej prognoz oraz o 0,2 pkt proc. wyższym od listopadowego odczytu. Jest to bez wątpienia optymistyczny sygnał, choć należy również pamiętać, że nadal bardzo wiele brakuje do wyników osiąganych w 2011 roku, kiedy w niektórych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia przekraczała 4 proc. Biorąc pod uwagę to, że mimo wszystko obserwujemy szybszy spadek bezrobocia niż 3 lata temu, można przypuszczać, iż tym razem znacznie większą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy w gospodarce odgrywać zaczęły małe firmy, które nie są uwzględniane w danych odnoszących się do sektora przedsiębiorstw, który obejmuje ok. 1/3 zatrudnionych – głównie w większych podmiotach, zatrudniających powyżej 9 osób.

 

Mając dodatkowo na względzie szacunki MPiPS dotyczące bezrobocia rejestrowanego w grudniu minionego roku, można sądzić, że sytuacja na rynku pracy ulega dalszej poprawie. Ze względu na wpływ czynników sezonowych odsetek osób poszukujących pracy będzie wzrastać w kolejnych miesiącach, jednak w mniejszym stopniu niż zwykle. Tzw. sektor przedsiębiorstw z natury rzeczy jest mniej podatny na wahania sezonowe, czym można wytłumaczyć, dlaczego w tym segmencie zatrudnienie zmniejszyło się w grudniu zaledwie o około 2 tys. osób. Jeśli tylko zostanie utrzymane dotychczasowe tempo wzrostu gospodarczego, wiosną i latem powinniśmy ponownie zaobserwować wzrost zatrudnienia.