English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Stabilna sytuacja makroekonomiczna przekłada się na wzrost zatrudnienia

20-01-2015

Opublikowane przez GUS dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w grudniu 2014 roku wskazują na to, że stabilna sytuacja makroekonomiczna przełożyła się na pozytywne dane płynące z rynku pracy pod koniec roku.

 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wyniosło 4379,26 zł i wzrosło o 3,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jest to wzrost znacznie wyższy od prognoz oscylujących wokół 3 proc. Informacja ta – w połączeniu z ujemną (-1 proc. r.d.r.) wartością wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla grudnia – oznacza, że rok 2014 będzie kolejnym po 2013 roku okresem wysokiego wzrostu realnych dochodów pracujących Polaków.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wyniosło 5 mln 549 tys. osób i było o 1,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to utrzymanie stanu zatrudnienia z listopada. Istotne jest też to, że nie odnotowaliśmy w grudniu sezonowego spadku zatrudnienia – co należy uznać za informację pozytywną w kontekście oceny nastrojów przedsiębiorców, a przede wszystkim długookresowych tendencji na rynku pracy. W sytuacji, w której mamy do czynienia z relatywnie wysokim poziomem zatrudnienia oraz znacznym wzrostem płac realnych, należy się spodziewać tego, że silny popyt wewnętrzny powinien być nadal czynnikiem dość silnie stymulującym polską gospodarkę w roku 2015.

 

Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP