English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Frank szwajcarski – w oczekiwaniu na decyzję EBC

21-01-2015

– Jeżeli Europejski Bank Centralny ogłosi jutro decyzję znacząco odbiegającą od oczekiwań inwestorów, to będziemy musieli liczyć się z możliwością wystąpienia poważnych zawirowań na rynku walutowym. Nie sposób jednak w tym momencie powiedzieć, czy spowoduje to poprawę, czy pogorszenie sytuacji osób zadłużonych we franku szwajcarskim – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Wczoraj odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Zapadły na nim istotne postanowienia – ustalono, że banki powinny uwzględnić ujemny LIBOR w oprocentowaniu kredytów. Oznacza to, że raty płacone przez osoby spłacające kredyty we franku szwajcarskim wzrosną w większości przypadków o kilkanaście, a nie o kilkadziesiąt procent. Potencjalne korzyści dla kredytobiorców będą jeszcze większe, jeżeli zbyt wysoki z punktu widzenia helweckiej gospodarki kurs franka sprawi, że Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) zostanie zmuszony do dalszych obniżek stóp procentowych. Aby straty polskich klientów zadłużonych we franku szwajcarskim wynikające ze zmian kursowych zostały całkowicie zniwelowane, SNB musiałby ściąć stopy o kolejne 100–150 punktów bazowych. Korzystna z punktu widzenia kredytobiorców jest również zapowiadana obniżka spreadów przez banki.

 

Bardzo istotny wpływ na dalszy rozwój sytuacji prawdopodobnie będzie miała jutrzejsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego, który przymierza się do rozpoczęcia programu luzowania ilościowego, polegającego na skupie aktywów – przede wszystkim obligacji rządowych. Powinno to doprowadzić do dalszego osłabienia euro, którego zacznie pojawiać się coraz więcej na rynku. W ten sposób EBC chce pobudzać pogrążoną w marazmie europejską gospodarkę oraz walczyć z tendencjami deflacyjnymi. To właśnie obawa przed konsekwencjami tej decyzji najprawdopodobniej skłoniła Szwajcarski Bank Narodowy do porzucenia dotychczasowej polityki kursowej. Jeżeli ogłoszona przez EBC decyzja w sprawie kształtu programu luzowania ilościowego będzie istotnie odbiegać od oczekiwań inwestorów, to możemy mieć jutro do czynienia z poważnymi zawirowaniami na rynku walutowym. Trudno w tej chwili przewidzieć, czy będą one korzystne dla polskich kredytobiorców zadłużonych we franku szwajcarskim, czy też wpłyną na dalsze pogorszenie ich sytuacji.