English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych należy odrzucić w całości!

22-01-2015

Właśnie skończyły się konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Określa on rodzaje obowiązkowych badań, przeprowadzanych wśród pracowników wykonujących takie zadania, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 

Zawarty w projekcie katalog prac dotyczy głównie osób związanych z wytwarzaniem, przechowywaniem i dystrybuowaniem żywności, ale także pracowników zakładów opieki zdrowotnej, fryzjerów, kosmetyczki, pracowników ośrodków oświatowych itd. Szacuje się, że nowe przepisy obejmą 370 tys. przedsiębiorstw.

 

Zdaniem Pracodawców RP zawarte w nim rozwiązania nałożą na przedsiębiorców zatrudniających pracowników w powyższych branżach dodatkowe, niczym nieuzasadnione koszty. Z naszych analiz wynika, że może to być średnio 130 zł na każdego zatrudnionego. Kwota ta – przy uwzględnieniu naturalnej rotacji pracowników oraz obowiązku powtarzania badań co dwa lata – może istotnie wpłynąć na kondycję finansową wielu firm, szczególnie tych z sektora MŚP. Naszym zdaniem efektem przyjęcia tego projektu byłoby znaczne zwiększenie wymogów biurokratycznych wobec lekarzy i przedsiębiorców (np. wprowadzenie dodatkowego druku orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych). Projekt także rozszerza katalog podmiotów podlegających badaniom oraz jest bardzo nieprecyzyjny.

 

Wprowadzone rozwiązania są nieadekwatne do zagrożenia. Tak szeroki katalog badań obowiązywałby tylko w Polsce, co spowodowałoby zmniejszenie konkurencyjności krajowej gospodarki. Pracodawcy RP zaapelowali o odrzucenie projektu w całości.

 

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP