English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Czy nowe prawo działalności gospodarczej może być niezgodne z przepisami unijnymi?

22-01-2015

Czy z formalnego punktu widzenia brak kary finansowej dla przedsiębiorstwa można uznać za pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu UE? Taka pomoc co do zasady jest niedozwolona według unijnych regulacji. – Tego typu interpretacje nie służą tworzeniu środowiska przyjaznego dla rozwoju gospodarki – uważa Katarzyna Rózicka, Dyrektor Departamentu Dialogu i Departamentu Funduszy Europejskich Pracodawców RP.

 

Wielokrotnie spotykaliśmy się z sygnałami, że w wyniku nieuzasadnionej decyzji urzędniczej lub błędu na pracodawców były nakładane kary, prowadzące do poważnych problemów. Szczęśliwie projektowane prawo działalności gospodarczej zakłada zasadę nienakładania kary w każdym przypadku, gdy jest to możliwe. Oznacza to, że jeśli zachodzi ewidentne, świadomie niezgodne z prawem działanie przedsiębiorcy, to kara się należy. Jednak w sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości lub działanie było jednorazowe i nieświadome, warto odstąpić od nałożenia kary. Dlaczego? Ponieważ jest to w interesie obu stron i może prowadzić do pozytywnych, trwałych zmian we współpracy urzędników z przedsiębiorcami.

 

Obecnie jest jednak tak, że przedsiębiorcy obawiają się kontroli czy audytów, natomiast nasze doświadczenie pokazuje, że zarówno jedno, jak i drugie powinno służyć szukaniu zgodności, a nie niezgodności. Gdyby urzędnicy mieli takie podejście, byłby do duży krok w kierunku państwa przyjaznego przedsiębiorcom i znacząca zmiana na przestrzeni ostatnich 25 lat.

 

Zdajemy sobie sprawę z obaw administracji przed niezgłoszeniem udzielenia pomocy publicznej i problemów, jakie się z tym wiążą dla obu stron. Z drugiej jednak strony należy ustalić pewne granice pomocy publicznej, tzn. to, jak ją definiujemy i jak interpretujemy jej występowanie w sensie praktycznym, w życiu codziennym każdej firmy. Przykładowo wsparcie z Funduszy Europejskich w formie szkoleń czy doradztwa to wręcz książkowa forma udzielania pomocy de minimis. Natomiast wiele rodzajów wsparcia rozpatrywać należy indywidualnie, np. czy udział w seminarium dofinansowanym ze środków UE jest czy nie jest pomocą publiczną? W naszej pracy często o odpowiedź na to pytanie wnioskujemy do instytucji nadzorujących projekty i niestety nie zawsze podejście administracji jest spójne.