English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Decyzja EBC nie wywołała zawirowań na rynku walutowym

22-01-2015

Europejski Bank Centralny ogłosił dziś uruchomienie zakrojonego na szeroką skalę programu tzw. luzowania ilościowego (quantitative easing). – EBC, chcąc stymulować gospodarkę strefy euro, sięga po działa najcięższego kalibru. Wywołany w ten sposób wzrost podaży pieniądza powinien doprowadzić do osłabienia kursu wspólnej europejskiej waluty, spadku rentowności obligacji, a także wzrostu indeksów giełdowych. Decyzja ta może również przyczynić się do umocnienia franka szwajcarskiego – uważa Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Na decyzję EBC od dłuższego czasu nerwowo czekały rynki finansowe. Spora skala ogłoszonego już europejskiego programu skupu aktywów sprawiła, że nieco zyskały europejskie indeksy giełdowe, a euro wyraźnie osłabiło się w stosunku do większości innych walut. Skala wywołanych w ten sposób zmian cen na rynkach finansowych jest jednak dosyć umiarkowana. Wydaje się, że dzisiejsza deklaracja Prezesa EBC Mario Draghiego nie była zaskoczeniem dla większości inwestorów, przez co została ona już w przeważającej mierze zdyskontowana w cenach.

 

Konferencja EBC przyczyniła się do zwiększenia zmienności na rynku walutowym, jednak do tej pory nie mieliśmy do czynienia z poważnymi turbulencjami. Kurs franka szwajcarskiego względem złotego pozostaje na względnie stałym poziomie: ok. 4,31–4,33 zł. Można więc powiedzieć, że póki co Europejski Bank Centralny nie pomógł, ale też nie zaszkodził polskim kredytobiorcom zadłużonym w szwajcarskiej walucie.

 

Skutki dzisiejszej decyzji są też jednak w znacznej mierze odłożone w czasie. Sytuacja będzie się zmieniać w miarę napływu kolejnych 60 mld euro na rynek każdego miesiąca, począwszy od marca bieżącego roku. Najprawdopodobniej doprowadzi to do stopniowego osłabiania się wspólnej europejskiej waluty. Trudno powiedzieć, jak w takiej sytuacji będzie zachowywał się kurs franka szwajcarskiego w stosunku do złotego. Istnieje poważne ryzyko, że polityka EBC przyczyni się pośrednio do umocnienia szwajcarskiej waluty także wobec złotego. Z drugiej strony jest całkiem możliwe, że przeważą inne czynniki – dalsze obniżki stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Narodowy lub pogarszające się saldo bilansu płatniczego tego kraju mogą sprawić, że mimo wszystko kurs franka względem złotego będzie spadał.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP