English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Koniunktura na rynku pracy poprawia się

27-01-2015

Najnowsze dane GUS potwierdzają wstępne szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnoszące się do stopy bezrobocia rejestrowanego – wyniosła ona w grudniu minionego roku 11,5 proc. – Świadczy to o kontynuacji poprawy koniunktury na rynku pracy. Niestety musimy jednak liczyć się z tym, że w zimowych miesiącach nastąpi wyraźny wzrost bezrobocia sezonowego – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Wprawdzie liczba osób pozostających bez zatrudnienia wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem, jednak nie wynika to z pogorszenia koniunktury, lecz jest efektem działania czynników o charakterze sezonowym. W ujęciu rocznym dynamika spadku stopy bezrobocia nadal przyspiesza. Tym samym 2014 r. został zakończony pozytywnym akcentem. Wzrost gospodarczy w Polsce okazał się być w minionym roku zaskakująco prozatrudnieniowy – 4 lata temu, pomimo rocznego tempa wzrostu PKB przewyższającego 4 proc., bezrobocie nadal nieznacznie rosło. Obecnie, przy słabszej dynamice wzrostu gospodarczego, odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy zmniejszył się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy o 1,9 pkt proc.

 

Niestety jest jednak niemal przesądzone, że w kolejnym miesiącu przybędzie ok. 100 tysięcy nowych bezrobotnych. Na styczeń przypada bowiem apogeum wzrostu bezrobocia sezonowego. Następne okresy powinny jednak być już lepsze, a od marca odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy prawdopodobnie zacznie spadać również w ujęciu miesięcznym. Można nawet liczyć na to, że w miesiącach wakacyjnych stopa bezrobocia obniży się do poziomu niższego niż 10 proc.

 

Najnowsze dane GUS pokazują również, że okres Bożego Narodzenia nie był szczególnie udany dla polskiego sektora handlu detalicznego. Dynamika sprzedaży kształtowała się na dosyć niskim poziomie (1,8 proc. rok do roku), chociaż należy wziąć poprawkę na to, iż w grudniu mieliśmy do czynienia z 1-procentową deflacją w ujęciu rocznym. To dosyć słaby wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż płace realne rosły w najszybszym tempie od 6 lat. Wydaje się jednak, że prędzej lub później polskie gospodarstwa zaczną wreszcie chętniej korzystać ze swojej zwiększonej siły nabywczej, co będzie sprzyjać dalszemu umacnianiu się popytu krajowego.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP