English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polskie firmy wciąż uzależnione od transferu innowacji z zewnątrz

27-01-2015

 

Według dokumentu Transition Report 2014. Innovation in Transition – sporządzonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) – Polska należy do grupy krajów, w których strategie firm oparte są przeważnie o pozyskiwanie innowacyjnych technologii ze źródeł zewnętrznych. Raport przedstawia ocenę sytuacji ekonomicznej 35 krajów regionu, w których gospodarka znajduje się w fazie transformacji – ze szczególnym naciskiem na innowacyjność jako czynnik wzrostu produktywności.

 

Jak wynika z opracowania, polskie firmy przy wprowadzaniu innowacji produktowych lub procesowych częściej wybierają know-how pochodzący ze źródeł zewnętrznych (poprzez zakup patentów, technologii, wynalazków czy usług wdrożeniowych) niż ten pochodzący z własnej działalności badawczo-rozwojowej. Polska znalazła się w tej klasyfikacji w grupie takich krajów jak Kazachstan, Ukraina, Turcja, Serbia, Mołdawia. Tylko niecałe 9 proc. polskich firm prowadzi własną działalność w zakresie R&D, podczas gdy w Czechach jest to 23 proc. przedsiębiorstw, a na Słowacji – 17 proc.

 

Sytuacja ta przekłada się na niski wskaźnik zatrudnienia w działalności R&D, który dla Polski wynosi 4 osoby na 1000 zatrudnionych. Dla porównania w Izraelu wskaźnik ten osiąga 17 osób, a w Niemczech – 7. Do niekorzystnych następstw takiego stanu rzeczy zaliczyć należy m.in. jeden z niższych poziomów uzyskanych patentów na 1000 pracowników firm. Jednocześnie – jak zauważają autorzy raportu – ponad jedna trzecia patentów w Polsce opracowywana jest przez uniwersytety i instytuty badawcze, co świadczy o scentralizowanym systemie nauki, z dużą rolą państwa. Z kolei na przykład w USA tylko 6 proc. patentów powstaje na uczelniach i w instytutach, a w Niemczech – jedynie 3 proc. W krajach UE średnio aż 63 proc. nakładów na badania i rozwój pochodzi z sektora przedsiębiorstw, podczas gdy w Polsce jest to niewiele ponad 30 proc. W opinii autorów raportu świadczy to o słabych powiązaniach pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem i prowadzi to do sytuacji, w której opracowywane patenty w niskim stopniu przyczyniają się do wzrostu produktywności w gospodarce.

 

Jedną z konkluzji raportu jest wpływ niskiej innowacyjności w gospodarce na słabą konkurencyjność w branżach o wysokiej pozycji w światowym łańcuchu tworzenia wartości dodanej.

 

Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP