English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Sektor ICT dynamicznie rozwija się w skali globalnej. A w Polsce?

28-01-2015

Jeśli Polska ma się szybko rozwijać i dogonić pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego najbardziej rozwinięte państwa świata, może tego dokonać, tylko stawiając na sektor ICT. Z nim wiążą się bowiem innowacje, przełomowe badania i technologie, dobrze płatne i stanowiące wyzwanie dla pracowników miejsca pracy. Szansę na skorzystanie z efektów tego wzrostu – m.in. opracowywanych technologii i rozwiązań – mają też inne branże, w tym te borykające się dzisiaj z poważnymi kłopotami finansowymi.

 

Sektor ICT dynamicznie rozwija się w skali globalnej oraz lokalnej, oferuje także dobrze płatne miejsca pracy, a zapotrzebowanie na programistów wydaje się niewyczerpane. Polski sektor technologii informacyjno-telekomunikacyjnych nie odstaje od światowych trendów, a stan jego rozwoju został właśnie opisany przez GUS w dokumencie zatytułowanym Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014.

 

Tylko w firmach zatrudniających 10 i więcej osób pracowało w 2013 r. ponad 180 tys. pracowników – o 20 tys. więcej niż w 2010 r. Przychody firm z sektora ICT wyniosły niemal 125 mld zł, w tym 95 mld zł to usługi ICT – największy udział ma telekomunikacja, z przychodami przekraczającymi 41 mld zł. Wydajność pracy w sektorze ICT była w badanym okresie wyższa od tej w sektorze produkcji i usług o 20–40% w skali roku. W obszarze nakładów na badania i rozwój sektor ICT również się wyróżnia – w okresie 2010–2013 nakłady na B+R wzrosły niemal dwukrotnie i przekroczyły 1,2 mld zł. Znajduje to oczywiście odbicie we wdrażaniu innowacji – przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora ICT wprowadzały innowacje prawie trzykrotnie częściej niż przedsiębiorstwa innowacyjne z sektora produkcji i usług ogółem. Niepokoić może natomiast deficyt handlowy w obszarze wyrobów ICT oraz to, że wartość polskiego eksportu była w 2013 r. niemal identyczna jak w 2010 r. – wynosiła ok. 39,5–39,6 mld zł. Można dostrzec także istotne różnice między firmami zajmującymi się produkcją ICT a tymi oferującymi usługi ICT. Te pierwsze aż 2/3 swoich przychodów uzyskiwały ze sprzedaży na eksport, podczas gdy w przypadku firm oferujących usługi ICT było to zaledwie 15,6%.

 

Należy zwrócić uwagę na to, że badanie nie objęło firm małych i mikro-, które nie zatrudniają przynajmniej 10 pracowników. Z analizy wymknął się zatem barwny i dynamicznie rozwijający się świat polskich start-upów. Pod względem statystycznym zapewne nie stanowi to wypaczenia, natomiast to właśnie te najmniejsze firmy powinny skupiać naszą uwagę. Niejedna z nich może bowiem wkrótce zrewolucjonizować życie – prywatne bądź zawodowe – każdego z nas.

 

Bez wątpienia sektor ICT zasługuje na szczególną uwagę. Jeśli Polska ma się szybko rozwijać i dogonić pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego najbardziej rozwinięte państwa świata, może tego dokonać, tylko stawiając na sektor ICT. Z nim wiążą się bowiem innowacje, przełomowe badania i technologie, dobrze płatne i stanowiące wyzwanie dla pracowników miejsca pracy. Już jakiś czas temu sektor ICT wyprzedził pod względem udziału w polskim PKB wydobycie węgla kamiennego, co można było uznać za kamień milowy w historii przemysłowej naszego kraju. Przewaga nowych technologii nad górnictwem i innymi klasycznymi branżami przemysłu będzie się stale powiększała. Z jej rozwoju górnictwo może jednak korzystać, czerpiąc z technologii i rozwiązań, które wytwarza i oferuje sektor ICT.

 

Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP