English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rada Polityki Pieniężnej nie sprawiła niespodzianki

04-02-2015

 

Zgodnie z oczekiwaniami rynku, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. – Dzisiejsza decyzja RPP nie jest zaskoczeniem. Polskie władze monetarne znajdują się między młotem a kowadłem – wskaźnik inflacji znajduje się zdecydowanie poniżej celu, ale to zdaje się zupełnie nie szkodzić polskiej gospodarce. Rodzi to wewnątrz samej Rady ostry spór o to, czy w ogóle potrzebne są w takiej sytuacji dalsze obniżki stóp. Możliwe, że rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpi na marcowym posiedzeniu RPP, kiedy to jej członkowie zapoznają się z nową projekcją inflacyjną – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Już od ponad pół roku mamy do czynienia z deflacją. Głównym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność cen, a więc przeciwdziałanie jej wzrostom i spadkom. Wydaje się jednak, że obecnie występująca ujemna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych nie szkodzi polskiej gospodarce, a w pewnej mierze nawet stymuluje jej rozwój. Poza tym wpływ decyzji RPP na zmianę poziomu cen jest w obecnej chwili dosyć ograniczony ze względu na fakt, iż panująca w Polsce deflacja została zaimportowana z zagranicy. Należy ponadto mieć na względzie to, że wskaźnik inflacji bazowej, po wyłączeniu cen żywności i energii, nadal utrzymuje się powyżej zera.

 

Konsekwencją pogłębiającej się deflacji, przy niezmienionym poziomie stóp procentowych, jest wzrost realnej stopy procentowej w gospodarce. Sprzyja to formowaniu się kapitału, co potwierdzają dane dotyczące przyrostu środków zgromadzonych na rachunkach oraz depozytach bankowych. Jest to korzystne zjawisko, zważywszy na to, że Polska cierpi na chroniczny niedobór krajowych oszczędności.

 

Trudno przewidzieć dalsze posunięcia Rady Polityki Pieniężnej, która w obecnej chwili jest mocno podzielona. Wystarczy, by wyłamał się jeden spośród sześciu członków RPP, którzy w ostatnich miesiącach sprzeciwiali się poluzowaniu polityki monetarnej – by obozowi „gołębi” udało się przeforsować obniżki stóp procentowych. Możliwe, że nastąpi to już w marcu, gdy dostępne będą najnowsze projekcje inflacji i PKB.