English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Przyszłość raportowania społecznego

06-02-2015

Wiele mówi się na temat trendów i regulacji związanych z raportowaniem społecznym czy – bardziej ogólnie – z raportowaniem danych pozafinansowych. Analizowane są nowa dyrektywa Unii Europejskiej, raporty zintegrowane, wytyczne GRI G4, weryfikowane wskaźniki. Zachęca się firmy do zaangażowania w prace związane z przygotowaniem takiego dokumentu i promuje dobre praktyki w tym zakresie.

 

Przyglądając się natomiast statystykom prowadzonym przez Corporateregister.com (największa na świcie baza raportów społecznych) i GRI (Global Reporting Initiative), można dostrzec dość ciekawą sytuację – liczba firm przygotowujących raporty społeczne zmniejszyła się w ostatnim roku. Może to wynikać z tego, że jeszcze nie wszystkie sprawozdania za 2014 rok znalazły się we wspomnianych bazach, a co za tym idzie – prawdopodobne jest to, że jednak kilkuletni progres nie ulegnie stagnacji. Niemniej jednak aktualny spadek liczby zarejestrowanych raportów ma miejsce zarówno w skali świata, jak i samej Polski. Okazuje się więc, że na poziomie międzynarodowym tendencja wzrostowa utrzymywała się do 2013, by następnie spaść: z poziomu 7749 raportów zarejestrowanych w bazie na stronie Corporateregister.com w 2013 roku do 6971 w 2014 roku. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce – w 2014 roku zostało zarejestrowanych jedynie 27 raportów, podczas gdy w poprzednich latach liczba ta utrzymywała się na poziomie od 43 do 44.

 

Raportowanie społeczne stanowi jeden z ważniejszych elementów realizowanych przez firmy strategii odpowiedzialnego biznesu. Stanowi dla interesariuszy komunikat dotyczący stopnia zaangażowania przedsiębiorstwa w działania CSR, przedstawia też najważniejsze inicjatywy podejmowane w tym zakresie. Celem raportowania społecznego nie jest proces jego prowadzenia sam w sobie, ale przyczynianie się do budowania bardziej zrównoważonej gospodarki światowej. W praktyce oznacza to, że nie wystarczy samo przygotowanie takiego dokumentu, ale konieczne jest inicjowanie nowych działań i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Rozwiązaniem dla pojawiającej się stagnacji w liczbie przygotowywanych raportów mogą więc być nowe inicjatywy dotyczące raportowania.

Jedną z nich stanowi realizowany przez GRI projekt Raportowanie 2025, którego celem jest promowanie międzynarodowej dyskusji na temat przyszłości raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się więc od przedsiębiorstw tego, że wejdą na bardziej zaawansowany poziom w działaniach na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju. Zakłada się, że Raportowanie 2025 – kierując swoje działania w stronę firm posiadających już takie doświadczenie – ukaże ich gotowość do dobrowolnego nakładania na siebie wymagań związanych z raportowaniem. Finalnie więc przedsiębiorstwa te staną się współtwórcami zrównoważonej przyszłości.

 

Za projekt odpowiada Nelmara Arbex, główny doradca DRI w zakresie innowacji w raportowaniu. W trakcie najbliższego roku organizacja GRI będzie przeprowadzała wywiady z liderami z różnych dziedzin i obszarów biznesu, aby zidentyfikować główne tematy, które będą – lub powinny – stanowić centrum zainteresowania przedsiębiorstw. W 2015 roku GRI przygotuje również artykuły, filmy i analizy, które zamieszczone zostaną na ich stronie internetowej.

W projekt zaangażowane są Boston College – Center for Corporate Citizenship, Enel oraz SAP. Ponadto jeśli firmy są gotowe do tego, by włączyć się w działania definiujące przyszłość raportowania społecznego, mogą zaangażować się w prace GRI Corporate Leadership Group. W ten sposób zyskają możliwość odegrania kluczowej roli w tworzeniu wymagań dotyczących raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo uplasują swoje przedsiębiorstwa w centrum międzynarodowej dyskusji na temat tworzenia zaawansowanych raportów społecznych i kreowania zrównoważonego rozwoju.

 

Jeśli założymy, że spadek liczby raportów w 2014 roku stanie się nowym trendem, to przyczyną takiego stanu może być wiele. Przypisując go zmianie podejścia do odpowiedzialnego biznesu ukazuje się związek pomiędzy łączeniem CSR z PR, a tym samym przedstawianiem raportów ze względu na ich wykorzystanie jako narzędzi wizerunkowych. Po włączeniu zasad odpowiedzialnego biznesu do DNA przedsiębiorstwa przygotowanie takiego dokumentu przestaje być więc priorytetem. Rosną także wymagania względem firm, a co za tym idzie – pojawiają się coraz większe obawy związane ze sprostaniem tym wymaganiom, z osiągnięciem wskaźników, koniecznością zbierania szeroko zakrojonych danych i z zaangażowaniem czasowym pracowników czy zespołów. Firmy także mogą nie dostrzegać korzyści związanych z raportowaniem społecznym w bliskiej perspektywie czasowej.

 

Nie oznacza to jednak, że już na tym etapie można wiązać mniejszą liczbę raportów społecznych z nowym trendem czy ogłaszać kolejny koniec odpowiedzialnego biznesu. Należy to natomiast traktować jako perspektywę, w ramach której warto przyglądać się statystykom i analizować dane, aby wychwycić ewentualne zmiany w kształcie polskiego i światowego CSR.

 

Marcelina Cieślak, ekspert Pracodawców RP