English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Słabe wyniki przemysłu nie przekreślają scenariusza poprawy koniunktury

18-02-2015

 

 

Jak wynika z najnowszych danych GUS, wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu wzrosła o 1,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. – Choć to wyraźnie słabszy wynik niż w grudniu, nie oznacza on definitywnie pogorszenia koniunktury. Inne wskaźniki wciąż sygnalizują bowiem jej wyraźną poprawę. Warto również podkreślić, że po wyeliminowaniu czynników sezonowych produkcja wzrosła aż o 4,0 proc. rok do roku – uważa Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

W ostatnich miesiącach obserwujemy dużą zmienność wyników polskiego sektora przemysłowego, która ujawnia się nawet w danych rocznych. W listopadzie ubiegłego roku dynamika produkcji przemysłowej kształtowała się na poziomie zaledwie 0,3 proc. r/r, podczas gdy w następnym miesiącu wzrosła ona aż do 7,9 proc. Teraz mamy do czynienia z jej ponownym gwałtownym spadkiem. W takiej sytuacji nie należy przeceniać znaczenia fluktuacji najnowszych danych miesięcznych jako czynnika sygnalizującego zmianę dotychczas występujących tendencji.

 

Analiza średniookresowego trendu wskazuje na to, że w polskim przemyśle wciąż przeważają pozytywne tendencje. Wyniki tego sektora pozostają, przeciętnie rzecz biorąc, słabsze niż na początku ubiegłego roku, jednak utrzymują się one na znacznie wyższym poziomie niż w III kwartale 2014 r. Wyraźną poprawę sygnalizują zaś inne wskaźniki koniunktury gospodarczej, w tym zwłaszcza PMI, którego wartości nieoczekiwanie zbliżyły się w styczniu do rekordowych poziomów.

 

Poprawie wyników polskich przedsiębiorstw produkujących na eksport sprzyja natomiast osłabienie złotego względem głównych walut obcych. Pogłębiające się tendencje deflacyjne znajdują swoje odzwierciedlenie we wskaźniku cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI), które w ujęciu rocznym maleją w najszybszym tempie od co najmniej dekady.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP