English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Zużycie energii w Unii Europejskiej najniższe od 20 lat

23-02-2015

 

 

Łączne zużycie energii przez kraje Unii Europejskiej było w roku 2013 najniższe od 20 lat – spadło do poziomu z wczesnych lat 90. Najwyższy historyczny poziom odnotowano w 2006 roku i od tego czasu trwa trend spadkowy.

 

Główne przyczyny tej sytuacji to następstwa kryzysu finansowego oraz stały wzrost efektywności energetycznej gospodarek europejskich. W połączeniu z niskimi cenami ropy, gazu i węgla sytuacja ta pozwoli krajom UE znacznie zredukować wydatki na import paliw, przekraczające 400 mld euro rocznie.

 

Bilans całkowitego zużycia energii obliczany jest w tonach oleju ekwiwalentnego, będących energetycznym równoważnikiem jednej tony ropy naftowej o określonych parametrach. Według danych Eurostatu, w roku 2013 dla krajów Unii Europejskiej odpowiadał on 1666 milionom ton oleju. Oznacza to spadek o 9,1 proc. w porównaniu do najwyższego poziomu, sięgającego 1832 milionów ton w roku 2006. Jednocześnie dane wskazują na wysoki zależności  energetycznej krajów UE. Import energii i jej nośników odpowiada za zaspokojenie 53% unijnego zużycia. Podział ze względu na źródła wytwarzania energii pierwotnej wyglądał następująco: energetyka jądrowa – 29 proc., źródła odnawialne – 24 proc., miały kopalne (węgiel) – 20 proc., gaz – 17 proc., ropa – 9 proc. i odpady – 1 proc. W okresie 1990–2013 udział Unii Europejskiej w globalnym zużyciu energii pierwotnej spadł z 21 do 13 proc.; dla porównania udział Chin w tym samym czasie wzrósł z 8 do 20 proc.

 

Zużycie energii w Polsce utrzymywało się w tym okresie na mniej więcej podobnym poziomie. W roku 2013 odpowiadało ono 98,2 mln tonom oleju ekwiwalentnego wobec 103,3 mln ton w roku 1990. Oznacza to, że w tym czasie polska gospodarka znacząco obniżyła swoją energochłonność, a zużycie energii na jednostkę wytworzonego PKB spadło o połowę. Ta sytuacja występować będzie także w następnych latach. Rosnące zapotrzebowanie na energię – wynikające ze wzrostu gospodarczego – kompensowane będzie wzrostem efektywności energetycznej, który stanowi konsekwencję postępu technologicznego.

 

Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP.