English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Bezrobocie rośnie, ale koniunktura na rynku pracy pozostaje dobra

24-02-2015

 

Jak wynika z najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu do 12 proc. – Pomimo że odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy wyraźnie powiększył się w porównaniu z końcem ubiegłego roku, możemy powiedzieć, że najnowsza publikacja danych przyniosła pozytywne zaskoczenie. Styczeń zawsze jest bowiem tym miesiącem, w którym następuje gwałtowny wzrost bezrobocia sezonowego. W ujęciu rok do roku dynamika spadku bezrobocia utrzymuje się jednak na solidnym poziomie – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia są pewnym pozytywnym zaskoczeniem. Podane kilkanaście dni temu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacunki były bardziej pesymistyczne – wskazywały na to, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w poprzednim miesiącu na poziomie 12,1 proc.

 

Chociaż w styczniu nastąpił wyraźny wzrost bezrobocia, należy pamiętać o tym, że jest to w głównej mierze wynik działania czynników o charakterze sezonowym. W tym okresie mamy do czynienia z istotnie obniżonym zapotrzebowaniem na pracowników nie tylko w rolnictwie i budownictwie, lecz także w handlu.

 

Od momentu opublikowania wstępnych szacunków MPiPS mogło się wydawać, że dopiero kolejne miesiące przyniosą nam odpowiedź na pytanie, czy obserwujemy pierwsze oznaki zadyszki polskiej gospodarki, która jak dotąd tworzyła nowe miejsca pracy w zaskakująco szybkim tempie, czy też – po krótkim przestoju – roczna dynamika spadku bezrobocia ponownie zacznie przyspieszać, tak jak miało to miejsce w ostatnim czasie. Teraz jednak możemy już stwierdzić, że wciąż realizuje się scenariusz pozytywny dla polskiego rynku pracy. Potwierdza to również coraz szybszy wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w porównaniu z grudniem.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP