English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Ceny paliw pogłębiają deflację w krajach Unii Europejskiej

24-02-2015

 

W styczniu 2015 roku aż 23 kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, odnotowały deflację w ujęciu rocznym. Średnio jej stopa (według zharmonizowanego indeksu HICP) dla krajów strefy euro wyniosła -0,6 proc., a dla wszystkich krajów -0,5 proc. Ostatni raz z deflacją na podobnym poziomie mieliśmy do czynienia w lipcu 2009 roku, co było bezpośrednim następstwem kryzysu finansowego i gospodarczego. Jak podaje Eurostat, najwyższa deflacja wystąpiła w Grecji (-2,8 proc.) i Bułgarii (-2,3 proc.). Z kolei inflacja odnotowana została jedynie w Austrii, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Malcie.

 

Według danych, odpowiedzialny za taką sytuację był spadek cen energii, który od stycznia 2014 roku do stycznia 2015 roku wyniósł -9,3 proc. Jednocześnie głównym ujemnym komponentem składowym okazały się ceny paliw, których wpływ na wskaźnik inflacji oszacowano na poziomie -0,77 pkt proc., przy rocznym spadku cen na poziomie -15,8 proc.

 

Jednocześnie dało się zauważyć nasilenie procesów deflacyjnych w styczniu b.r. Niewątpliwie sytuacja taka jest odbiciem znaczącego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach pod koniec ubiegłego oraz na początku obecnego roku. Biorąc pod uwagę to, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z korektą wzrostową, presja deflacyjna powinna maleć. Jednak ze względu na fakt, że największe spadki cen ropy rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku, istotne ograniczenie skali deflacji mierzone w ujęciu rocznym może nastąpić dopiero w drugiej połowie roku.

 

Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP