English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Komisja Europejska przedstawiła strategię stworzenia Unii Energetycznej

25-02-2015

 

Opublikowane przez Komisję Europejską założenia dotyczące Unii Energetycznej należy uznać za ważny krok w kierunku poprawy współdziałania krajów członkowskich w obszarze bezpieczeństwa. Przedstawione założenia odbiegają jednak w kilku istotnych obszarach od tego, co postulował rząd polski na początku roku.  Nie udało się przełamać  przekonania krajów o silnej pozycji negocjacyjnej, że samodzielnie uzyskają korzystniejsze warunki na międzynarodowym rynku energii. W związku z tym propozycja ta nie zawiera chociażby obowiązkowych, wspólnych zakupów paliw. Dość miękko zasygnalizowano także potrzebę rozwoju mechanizmów solidarnościowych dostaw energii na wypadek sytuacji kryzysowych. Jednocześnie – poniekąd w kontrze do polskiego postulatu, dotyczącego pełnego wykorzystania dostępnych w Europie paliw kopalnych – propozycja w zdecydowany sposób mówi o konieczności odchodzenia od spalania tych paliw i rozwoju energetyki odnawialnej.

 

Nie ulega wątpliwości to, że integracja gospodarcza w ramach UE powinna w większym stopniu niż dotychczas uwzględniać współdziałanie sąsiadujących systemów energetycznych. KE podkreśla, że strategiczna jest konieczność pokrycia aż 53% zużycia nośników energii importem spoza UE. W związku z tym gospodarki krajów członkowskich są nadmiernie wrażliwe na wszelkiego rodzaju szoki zewnętrzne na rynkach paliw i ryzyko polityczne. Jako rozwiązanie proponuje się budowę wewnętrznego rynku energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej gospodarek. Podkreślono też, że powinny temu towarzyszyć zwiększanie solidarności pomiędzy krajami członkowskimi, a jednocześnie bliska współpraca z sąsiadami UE. Z drugiej strony KE bardzo mocno akcentuje konieczność transformacji do gospodarki niskoemisyjnej. Jako główne filary proponowanej Unii Energetycznej określone zostały:

 

  1. bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie;
  2. stworzenie w pełni zintegrowanego europejskiego rynku energii;
  3. wzrost efektywności energetycznej;
  4. dekarbonizacja gospodarek;
  5. badania, innowacje, konkurencyjność.

 

Szczegółowe założenia przewidują m.in.: dobrowolne wspólne zakupy paliw w określonych sytuacjach, opiniowanie przez KE kontraktów na zakup gazu, tworzenie regionalnych planów antykryzysowych, poprawę połączeń transgranicznych i mechanizmów współpracy, zróżnicowanie źródeł dostaw i strategię dywersyfikacji dostaw LNG. Jednocześnie dokument dość mocno podkreśla potrzebę zachowania przez UE pozycji lidera w obszarze energii odnawialnej.

 

Z punktu widzenia Polski istotne jest przede wszystkim to, w jaki sposób przedstawione założenia przełożą się na konkretne akcje i dyrektywy, oraz to, czy za celami przyświecającymi planom stworzenia Unii Energetycznej pójdą konkretne przykłady rozwoju współpracy transgranicznej. Obecnie bowiem kraje członkowskie nie biorą pod uwagę tego, jak ich własne strategie rozwoju energetyki mogą współistnieć z tymi realizowanymi przez kraje ościenne. Z punktu widzenia spójności gospodarczej i politycznej EU uwzględnianie tego wzajemnego oddziaływania jest niezbędne – zarówno dla poszczególnych krajów, jak i dla całego europejskiego rynku.

 

Jacek Brzozowski, doradca Prezydenta Pracodawców RP