English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Inwestycje głównym motorem wzrostu PKB w Polsce

27-02-2015

 

Dynamika PKB Polski w IV kw. 2014 r. wyniosła 3,2 proc. – wynika z najnowszych danych GUS. – Pomimo że to słabszy wynik niż w poprzednich kwartałach, okazał się on lepszy od pierwotnych szacunków. Polską gospodarkę napędzają przede wszystkim inwestycje, co bardzo pozytywnie wpływa na sytuację na rynku pracy – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Wynik polskiej gospodarki za IV kw. był najsłabszy w całym ubiegłym roku. Pewnym pozytywnym zaskoczeniem jest jednak to, że był on lepszy, niż wskazywały wcześniejsze szacunki publikowane przez GUS. Wydaje się, że nie bez wpływu na finalną wartość dynamiki PKB za ostatni okres pozostawały efekty bazowe – warto pamiętać o tym, że końcówka roku 2013 była bardzo dobra.

 

Warto podkreślić, że pomimo utrzymywania się tempa wzrostu PKB poniżej potencjału, sytuacja na rynku pracy poprawia się w relatywnie szybkim tempie. Struktura wzrostu gospodarczego w Polsce ma obecnie zdecydowanie bardziej prozatrudnieniowy charakter niż np. w latach 2010–2011. Wówczas roczna dynamika bezrobocia rejestrowanego utrzymywała się, w najlepszym wypadku, na poziomie zbliżonym do zera, podczas gdy aktualnie odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy obniża się w tempie bliskim 2 proc. rok do roku.

 

Polska gospodarka jest w istotnej mierze przez konsumpcję gospodarstw domowych. Sektor finansów publicznych – prowadzący konsolidację fiskalną w celu likwidacji nadmiernego deficytu w 2015 r. – w znacznie mniejszym stopniu wpływa na finalną dynamikę spożycia ogółem. Najistotniejszym czynnikiem wzrostu stały się jednak inwestycje przedsiębiorstw, których kontrybucja wyniosła 2,4 pkt proc. Mocno ujemny pozostaje zaś wkład eksportu netto, co jest naturalne w sytuacji ożywienia gospodarczego – wartość importu rośnie wówczas szybciej niż eksportu.

 

Perspektywy wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach są dość optymistyczne. Spadek cen paliw sprawia, że realne dochody gospodarstw domowych rosną najszybciej od sześciu lat. Jednocześnie jest to pozytywny impuls podażowy z perspektywy przedsiębiorstw, które przejawiają coraz większą skłonność do podejmowania kolejnych projektów inwestycyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Gwałtowny wzrost wskaźnika PMI w poprzednim miesiącu sugeruje nawet, że możliwa jest realizacja scenariusza deflacyjnego boomu gospodarczego. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę występujące czynniki ryzyka, w tym m.in. długotrwale utrzymującą się stagnację w strefie euro. Mając to na uwadze, warto uważnie obserwować efekty programu luzowania ilościowego, z którym rusza od marca Europejski Bank Centralny.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP