English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Płaca minimalna w Polsce najwyższa z krajów Europy Środkowej

27-02-2015

Wynagrodzenie minimalne za pracę w Polsce utrzymuje się powyżej poziomu dla krajów regionu Europy Środkowej. Wśród dwudziestu dwóch krajów Unii Europejskiej, w których funkcjonuje płaca minimalna na poziomie krajowym, Polska zajmuje trzynaste miejsce pod względem jej wysokości w ujęciu nominalnym, a dwunaste mierzone parytetem siły nabywczej.

 

Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosi w 2015 roku 1750 zł (410 euro). Jest to poziom wyższy niż we wszystkich krajach naszego regionu. Spośród nowych członków UE wyprzedza nas jedynie Malta. Na końcu stawki plasują się Bułgaria (184 euro) i Rumunia (218 euro). Warto podkreślić, że wyprzedzamy w tym zestawieniu kraje na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego – takie jak Czechy (332 euro), Słowacja (380 euro) czy Estonia (390 euro). Ta sytuacja jest wynikiem obowiązujących ustawowych mechanizmów podnoszenia płacy minimalnej. Jej relacja względem wynagrodzenia średniego w Polsce wzrosła z 35% w 2007 roku do 44,% w 2015 roku (wg prognozy). W roku 2015 płaca podwyższona została do 1750 zł brutto, czyli do poziomu wyższego, niż wynikało to z algorytmu zawartego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Jeszcze korzystniej wygląda zestawienie według parytetu siły nabywczej. Polska wyprzedza tu także Portugalię i jest bardzo blisko poziomu Grecji i Hiszpanii.

 

 

Jak wskazują badania[1], zbyt wysoka płaca minimalna ma negatywny wpływ na odsetek pracowników pozostających w zatrudnieniu, a utratą pracy są zagrożeni przede wszystkim pracownicy młodzi oraz ci nisko wykwalifikowani. Ma to bezpośredni związek z wypracowywaną wysokością wartości dodanej. Jeśli będzie niższa od wynagrodzenia minimalnego, to przedsiębiorca będzie zmuszony do redukcji zatrudnienia lub zmiany jego wymiaru.

 

Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP

 

[1] A. Kamińska, P. Lewandowski, The effects of minimum wage on a labour market with high temporary employment, IBS Working Paper, 07/2015.