English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

PMI stabilizuje się na wysokim poziomie

02-03-2015

Jak wynika z najnowszych badań zleconych przez bank HSBC, wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł w lutym 55,1 pkt. – To minimalnie słabszy wynik niż w poprzednim miesiącu, co i tak jest doskonałym wynikiem, biorąc pod uwagę to, jak duży był styczniowy wzrost indeksu. Rodziło to uzasadnione wątpliwości co do tego, czy tak doskonały odczyt, niepotwierdzony przez inne wskaźniki koniunktury, nie okaże się tylko jednorazowym wystrzałem. Najnowsze dane sugerują, że tak jednak nie jest. Wynika z nich, że polskie przedsiębiorstwa przemysłowe mają już tak dużo zamówień, że nie nadążają z ich realizacją – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Po tak gwałtownym wzroście wskaźnika PMI, jaki nastąpił w poprzednim miesiącu, nawet jego stabilizacja na marginalnie niższym poziomie jest bardzo optymistycznym rezultatem. Sygnalizuje bowiem istotną poprawę koniunktury na początku bieżącego roku – zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że większość analityków spodziewała się wielokrotnie większego spadku. W poprzednich kilku kwartałach polski przemysł prezentował się relatywnie słabo na tle pozostałych sektorów gospodarki. Teraz pojawiła się kolejna przesłanka pozwalająca sądzić, iż stopniowo ponownie staje się on jednym z głównych motorów napędzających jej wzrost.

 

Producentom sprzyja osłabiający się złoty, wzmacniający konkurencyjność polskiego eksportu. Już w danych dotyczących PKB za IV kw. 2014 r. widać niewielkie zmniejszenie negatywnej kontrybucji eksportu netto. Pozytywnie na stronę podażową oddziałują również malejące ceny paliw, co w wielu rodzajach przedsiębiorstw pozwala na wyraźne ograniczenie kosztów operacyjnych, a w konsekwencji – także na poprawienie zyskowności. Lepsze wyniki finansowe firm przemysłowych, jak również relatywnie optymistyczne oczekiwania odnośnie do przyszłej sytuacji biznesowej sprawiają, że w nie najgorszym tempie rosną nakłady inwestycyjne, przyczyniające się do rozbudowy mocy produkcyjnych.

 

Nie przestaje zadziwiać dynamika poprawy sytuacji na rynku pracy, który już od pewnego czasu pozostaje najjaśniejszą stroną polskiej gospodarki, pomimo umiarkowanego tempa wzrostu gospodarczego. Najnowszy odczyt PMI również wpisuje się w ten obraz sytuacji – w lutym odnotowano bowiem drugi najwyższy w historii badania wynik w subindeksie obrazującym zmiany poziomu zatrudnienia. Łącząc to z najszybszym od sześciu lat tempem wzrostu płac realnych, można optymistycznie oceniać perspektywy umacniania się popytu wewnętrznego. Coraz więcej wydają jednak nie tylko konsumenci, lecz także przedsiębiorstwa, o czym świadczy ich szybko rosnąca aktywność zakupowa.

 

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP