English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

RPP kończy cykl obniżek stóp mocnym akcentem akcentem

04-03-2015

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. – Mając w pamięci wydźwięk komunikatu po ostatnim posiedzeniu RPP, można było spodziewać się cięcia stóp procentowych. Otwartą kwestią pozostawała jedynie skala obniżki. Ostatecznie Rada zdecydowała się zakończyć tę fazę luzowania polityki monetarnej mocniejszym akcentem. Jeśli nie nastąpi gwałtowne pogłębienie deflacji lub pogorszenie dynamiki PKB, wydaje się, że stopa referencyjna pozostanie w najbliższym czasie na poziomie 1,5 proc. – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Można było się spodziewać tego, że decyzja podjęta na marcowym posiedzeniu RPP przyniesie odpowiedź na pytanie o to, jaki będzie kurs polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. Okazją do podjęcia zdecydowanych działań – lub ich braku – była niewątpliwie najnowsza projekcja inflacji, w której Instytut Ekonomiczny NBP starał się ocenić, jak długo jeszcze będziemy mieli do czynienia ze spadkiem cen konsumenckich oraz na jakim poziomie będzie się kształtować dynamika PKB w kolejnych kwartałach.

 

Podjęta przez członków RPP decyzja z pewnością nie była łatwa. Deflacja utrzymuje się już od ponad pół roku i wciąż obserwujemy jej dalsze pogłębianie się zamiast stopniowego wygasania. Gospodarka zaś pomimo to radzi sobie nie najgorzej, podczas gdy z reguły spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych towarzyszy recesji lub choćby głębokiemu spowolnieniu gospodarczemu. Wynika to przede wszystkim z tego, że ujemne poziomy wskaźnika CPI są efektem działania czynników zewnętrznych – w tym m.in. znacznie niższych cen ropy naftowej na światowych rynkach niż przed rokiem. W związku z tym powstaje pytanie, czy polskie władze monetarne mają możliwość powstrzymania dalszego spadku cen, a także czy powinny z niej korzystać.

 

Wygląda na to, że ostatecznie przeważył pogląd, iż konieczne jest podjęcie działań mających na celu powstrzymanie deflacji. Utrzymuje się ona bowiem już zbyt długo, a prawdopodobieństwo jej stosunkowo szybkiego wygaśnięcia przy braku działań ze strony władz monetarnych jest nikłe – chociaż przyznać trzeba, że spadek cen do tej pory nie wyrządził istotnych szkód polskiej gospodarce. Decyzja ta jest zbieżna z wydźwiękiem komunikatu po ostatnim posiedzeniu RPP, w którym sugerowano, że wykonany zostanie ten ruch.

 

Obniżka stopy lombardowej do poziomu 2,5 proc. w skali roku niewątpliwie będzie miała znaczący wpływ na rynek kredytów konsumenckich. Maksymalne oprocentowanie spadło bowiem do 10 proc., co zapewne będzie zniechęcać instytucje finansowe do zachęcania swoich klientów do zadłużania się u nich.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP