English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Skutki dzisiejszej decyzji RPP

04-03-2015

 

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się dzisiaj na obniżenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Nie oznacza to jednak wyłącznie tego, że – na skutek spadku stopy międzybankowej WIBOR – obniży się oprocentowanie kredytów i depozytów bankowych.

 

Warto również zwrócić uwagę na praktyczne komplikacje wynikające z obniżenia stopy lombardowej do poziomu 2,5 proc. Zgodnie z obowiązującą od 2006 r. nowelizacją Kodeksu cywilnego – określaną również niekiedy mianem „ustawy antylichwiarskiej” – maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, czyli obecnie 10 proc. w skali roku. Oznacza to, że bank ani jakikolwiek inny podmiot nie mogą udzielić kredytu lub pożyczki o wyższym oprocentowaniu niż ten ustawowy limit.

 

Może to sprawić, że instytucje finansowe niechętnie będą udzielać swoim klientom kredytów lub nawet nie będą chciały wydawać im kart kredytowych – zwłaszcza osobom o niskiej wiarygodności kredytowej. Oprocentowanie kredytu nie jest bowiem wyłącznie pochodną kosztu pieniądza – określanego przez bank centralny – lecz wynika również z ryzyka kredytowego, na jakie przyjmuje na siebie instytucja finansowa. Jeśli stopa lombardowa będzie nadal obniżana, wiele osób może zostać pozbawionych możliwości zaciągania zobowiązań finansowych, chyba że banki będą rekompensować sobie niskie oprocentowanie wyższymi opłatami dodatkowymi.

 

Spadek stopy lombardowej zazwyczaj przekładał się też na zmniejszenie stawki odsetek od zaległości podatkowych. Tym razem jednak już tak się nie stanie, gdyż osiągnięty został ustawowy dolny limit na poziomie 8 proc., choć zgodnie z algorytmem wyliczania stawka ta powinna spaść do 7 proc. Co więcej, jeżeli w kolejnych miesiącach Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę lombardową o więcej niż 50 punktów bazowych, stawka odsetek podatkowych stanie się lichwiarska – próg najwyższych dopuszczalnych odsetek spadłby wówczas bowiem poniżej 8 proc.

 

Wyższe od odsetek maksymalnych byłyby wtedy również odsetki ustawowe – taka sytuacja miała już miejsce w poprzednim roku, do momentu ich obniżenia w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. W Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej zerowe lub nawet ujemne stopy procentowe powoli stają się normą. Polskie prawo także powinno przewidywać taką możliwość, aby uniknąć konieczności pospiesznego nowelizowania ustaw oraz wydawania nowych rozporządzeń z powodu podjęcia takiej, a nie innej decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodwców RP