English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polska krajem o wysokim poziomie niezależności energetycznej na tle UE

19-03-2015

 

Polskę cechuje wysoka niezależność energetyczna na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Zawdzięczamy ją wciąż przede wszystkim oparciu krajowej elektroenergetyki i energetyki na węglu. Wskaźnik zależności energetycznej – definiowany jako procent energii pierwotnej pochodzącej z importu – wynosi dla naszego kraju tylko 25,8 proc., co sytuuje nas w czołówce krajów europejskich. Średnia unijna wynosi aż 53 proc. (dane Eurostatu, 2013 r.).

 

Z najniższą zależnością energetyczną mamy do czynienia w przypadku Estonii (11,9 proc.), Danii (12,3 proc.), Rumunii (18,6 proc.) i właśnie Polski. Nasz kraj importuje tylko 25,8 proc. zużywanej energii pierwotnej. Jest to wynik znacznie niższy niż w największych unijnych gospodarkach, takich jak Niemcy (62,7 proc.), Hiszpania (70 proc.), Francja (47,9 proc.) czy Włochy (76,9 proc.).

 

 

Polska ma unikatową w Europie strukturę zużycia energii w krajowym bilansie paliwowym. Wysoki udział paliw stałych (węgiel kamienny i brunatny) pochodzących ze źródeł krajowych gwarantuje nam określony poziom bezpieczeństwa energetycznego. Nie ulega jednak wątpliwości to, że na skutek postępujących przeobrażeń modelu tego nie da się utrzymać w długim okresie. Związane jest to przede wszystkim z wyczerpywaniem łatwo dostępnych źródeł węgla kamiennego i ze wzrostem kosztów jego wydobycia. Jednocześnie Polska posiada jedne z większych w świecie zasobów węgla brunatnego, nadające się do wykorzystania. Ze względów środowiskowych jednak najprawdopodobniej do tego nie dojdzie, a eksploatowane złoża zaczną się wyczerpywać już za ok. 20–25 lat.

 

Wszystko to powoduje, że już teraz jesteśmy importerem netto węgla. Wraz z postępującym spadkiem produkcji krajowej i rosnącym importem tego surowca, jego wpływ na nasze bezpieczeństwo energetyczne będzie malał. W najbliższych latach jednak węgiel będzie wciąż paliwem stabilizującym polski miks energetyczny i jego głównym składnikiem. Z tego m.in. względu w przedstawionej przez polski rząd propozycji utworzenia Unii Energetycznej, jednym z filarów miała być maksymalizacja wykorzystania dostępnych w UE paliw kopalnych, połączoną z wprowadzaniem technologii spalania węgla w coraz większym stopniu przyjaznych środowisku.

 

Jacek Brzozowski, Doradca Prezydenta Pracodawców RP