English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Stopa bezrobocia bez zmian

24-03-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 12 proc. – Choć w analogicznym okresie poprzedniego roku mieliśmy już do czynienia ze spadkiem bezrobocia, wciąż jest to bardzo dobry wynik. Wszystko wskazuje na to, że – po krótkiej zimowej przerwie – już od kolejnego miesiąca odsetek osób pozostających bez pracy zacznie szybko maleć – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

 

Potwierdziły się wcześniejsze szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mówiące o tym, że w minionym miesiącu stopa bezrobocia nie zmieniła się w porównaniu ze styczniem. To nieco słabszy wynik niż rok temu, kiedy to odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracę obniżył się o 0,1 pkt proc. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż na przestrzeni kilku ostatnich lat luty zazwyczaj był okresem istotnego wzrostu poziomu bezrobocia, wydźwięk najnowszych danych pozostaje pozytywny.

 

Pomimo że tempo wzrostu gospodarczego pozostaje umiarkowane, stosunkowo silnie wpływa ono na tworzenie nowych miejsc pracy. Wynika to przede wszystkim z wysokiego wkładu inwestycji we wzrost PKB. Coraz wyraźniej widać, że wkroczyliśmy w tę fazę cyklu koniunkturalnego, w której przedsiębiorcy nie tylko odtwarzają zapasy, lecz także rozbudowują moce produkcyjne, aby móc w większym stopniu skorzystać na zwiększającym się potencjale rynku krajowego oraz rosnącej konkurencyjności polskiego eksportu.

 

W ujęciu rok do roku dynamika spadku bezrobocia utrzymuje się nieznacznie poniżej 2 pkt proc. Nawet jeżeli nieznacznie osłabnie ona w kolejnych miesiącach, nie można wykluczać tego, że zrealizuje się scenariusz, zgodnie z którym w III kwartale bieżącego roku odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy spadnie do wartości jednocyfrowych, a bezrobocie wg BAEL osiągnie rekordowo niski poziom – poniżej 7 proc. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa prawdopodobnie zaczęłyby mieć do czynienia z narastającą presją płacową (już teraz wynagrodzenia realnie rosną najszybciej od ponad 6 lat) oraz coraz większymi trudnościami ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP`