English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Płace realne rosną rekordowo szybko

17-04-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w marcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – To wynik wyraźnie powyżej oczekiwań. Nie można wykluczać, że szybki spadek bezrobocia na przestrzeni ostatnich kwartałów sprawił, iż powoli zaczynamy mieć już do czynienia z tzw. „rynkiem pracownika”. W ujęciu realnym płace rosną najszybciej potężnego krachu na światowych rynkach finansowych, a więc września 2008 r. – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Mamy obecnie do czynienia z działaniem dwóch przeciwstawnych sił. Z jednej strony powoli są przełamywane sztywności nominalne w polskiej gospodarce – deflacja utrzymuje się już przez 9 miesięcy, co sprawia, że pracownicy nie mogą już skutecznie domagać się od pracodawców podwyżek wynagrodzeń, uzasadniając to potrzebą dostosowania wysokości płac do rosnących cen. Z drugiej jednak strony mamy również do czynienia ze stosunkowo szybkim bezrobociem, co sprawia, że firmy mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracowników o poszukiwanych przez nich kompetencjach. W konsekwencji coraz częściej zatrudniają oni młodych pracowników, w których trzeba więcej inwestować w celu przygotowania ich do pracy na danym stanowisku, a także starają się przyciągnąć do siebie wykwalifikowanych specjalistów, podnosząc oferowane stawki wynagrodzeń. Nie można wykluczać, że ten drugi czynnik zaczyna przeważać, co spowodowało gwałtowny wzrost dynamiki płac.

 

Nie należy natomiast przywiązywać szczególnej wagi do bardzo dynamicznego marcowego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wynik ten jest bowiem zawsze zawyżony na koniec pierwszego kwartału roku przez wypłaty dodatków do wynagrodzeń – tzw. „trzynastek”. Z tego samego powodu w kwietniu możemy się spodziewać spadku umiarkowanego spadku płac, co również nie będzie niekorzystnie świadczyć o koniunkturze.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP