English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

PMI spada, ale wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie

04-05-2015

Wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł w kwietniu do 54 pkt. – Choć wynik ten jest słabszy od oczekiwań, koniunktura w polskim przemyśle pozostaje bardzo dobra. Niepokoić może jednak pogorszenie dynamiki wzrostu zatrudnienia – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Kwiecień przyniósł pewne pogorszenie tempa poprawy koniunktury w polskim przemyśle, jednak ogólny obraz sytuacji pozostaje pozytywny. Kolejne miesiące powinny przynieść odpowiedź na pytanie, czy obecne ożywienie w tym sektorze – podobnie jak na początku 2014 r. – zakończy się równie gwałtownie, jak się rozpoczęło, czy też tym razem wskaźnik PMI ustabilizuje się na poziomie wyraźnie wyższym niż 50 pkt.

 

Niepokojącym sygnałem może być to, że pogorszenie wyniku polskiego przemysłu wynika w głównej mierze z osłabienia dynamiki wzrostu zatrudnienia. Może to świadczyć o tym, że okres nadzwyczajnie szybkiej poprawy sytuacji na rynku pracy, jaki został zapoczątkowany kilkanaście miesięcy temu, zaczyna dobiegać końca. Niemniej jednak wciąż możliwy wydaje się spadek bezrobocia rejestrowanego do ok. 10 proc. w III kwartale b.r.

 

Pozytywną wiadomością jest natomiast najszybsze od ponad roku tempo wzrostu wartości zamówień z zagranicy. Daje to nadzieję na lepszą kontrybucję eksportu netto we wzrost PKB w bieżącym i kolejnych kwartałach. Od początku 2014 r. ten komponent wyraźnie słabł, co wynikało m.in. z pogorszenia koniunktury gospodarczej na zachodzie Europy. Teraz państwa te ponownie zaczynają jednak wykazywać rosnący popyt na importowane dobra. Na konkurencyjność polskiego eksportu do tych krajów niekorzystnie wpływa jednak słabnące euro.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP