English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Bezrobocie spada w szybkim – ale słabnącym – tempie

07-05-2015

Jak wynika z najnowszych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu spadła do 11,3 proc. – To bardzo dobry wynik, świadczący o stale utrzymującej się dobrej koniunkturze na polskim rynku pracy. Malejąca dynamika roczna może jednak świadczyć o tym, że dotychczasowe motory napędzające spadek bezrobocia powoli zaczynają słabnąć – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Po przejściowym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy na skutek zakończenia prac sezonowych bezrobocie ponownie zaczyna dynamicznie spadać. Szczególnie pozytywny wydźwięk mają wyniki prowadzonych na potrzeby Eurostatu badań aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), które wskazują na to, że odsetek osób faktycznie pozostających bez pracy zbliża się do rekordowo niskich poziomów. Nie ulega wątpliwości, że od drugiej połowy 2013 r. polski rynek pracy wykazuje nadzwyczajną siłę, tworząc nowe miejsca pracy w bardzo szybkim tempie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.

 

Jakkolwiek najnowsze dane są dobre, wskazują one również na to, że roczna dynamika spadku bezrobocia zaczyna słabnąć. Nie można wykluczać, że jest to pierwszy przejaw stopniowego wygasania pozytywnego impulsu, który dała dla polskiego rynku pracy poprawa koniunktury gospodarczej. Niemniej wciąż mamy pewne szanse na to, że pod koniec III kwartału br. odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy spadnie do ok. 10 proc.

 

Dynamiczny spadek bezrobocia, utrzymujący się już przez kilkanaście miesięcy, może niebawem zacząć w istotny sposób oddziaływać na procesy inflacyjne oraz tempo wzrostu wynagrodzeń. Jesteśmy bowiem coraz bliżej momentu, w którym firmy zaczną doświadczać problemów ze znalezieniem na rynku spełniających ich oczekiwania kandydatów do pracy.

                                                             

 

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP