English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Produkcja rośnie, ale w perspektywie spowolnienie

18-06-2015

 

Jak wynika z najnowszych danych GUS, produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podczas gdy wartość sprzedaży detalicznej zwiększyła się o 4,7 proc. rok do roku (w cenach stałych) – Najnowsze dane są umiarkowanie pozytywnym zaskoczeniem. Ze wskaźników wyprzedzających wynika jednak, że niebawem możemy mieć do czynienia z kolejnym spowolnieniem dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej. Wyniki sprzedaży detalicznej pokazują natomiast, że popyt konsumpcyjny polskich gospodarstw domowych zaczyna nadążać za wzrostem ich realnych dochodów – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Wyniki polskiego przemysłu poprawiły się w ubiegłym miesiącu w stosunku do rozczarowującego kwietnia, jednak pozostają słabsze niż w pierwszej połowie 2014 r. Wciąż nie mamy do czynienia z sygnalizowanym przez m.in. wskaźnik PMI znaczącym ożywieniem w tym sektorze. Tymczasem najnowsze wyniki wyprzedzających badań koniunktury w przemyśle wskazują już na ponowne osłabienie koniunktury w przemyśle. Istnieje więc pewne ryzyko tego, że sektor produkcyjny będzie pozostawał jednym ze słabszych elementów polskiej gospodarki.

 

Sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym rośnie w bardzo umiarkowanym tempie, jednak po uwzględnieniu deflacji zbliża się ona do realnego tempa wzrostu funduszu płac. Dobrze to rokuje dla dynamiki spożycia prywatnego, stanowiącej bardzo istotną składową popytu krajowego. Rosnąca siła nabywcza polskich gospodarstw domowych bez wątpienia w coraz większym stopniu będzie przekładać się na ich decyzje zakupowe. To zaś stanowi kluczowy czynnik stabilizujący dynamikę wzrostu gospodarczego w warunkach ograniczania stanu zapasów oraz słabnącej kontrybucji nakładów na środki trwałe we wzrost PKB.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP