English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Bezrobocie najniższe od prawie 6 lat

24-06-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w maju do 10,8 proc. – Odsetek osób pozostających bez zatrudnienia jest najniższy od blisko 6 lat. Sytuacja na rynku pracy powinna ulegać dalszej poprawie w kolejnych miesiącach. Są też duże szanse na to, że we wrześniu lub październiku stopa bezrobocia spadnie poniżej 10 proc. – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Sytuacja na polskim rynku pracy ulega systematycznej poprawie, choć dynamika spadku stopy bezrobocia rejestrowanego w ujęciu rocznym jest nieco słabsza niż na początku roku. Odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy osiągnął w ubiegłym miesiącu najniższy poziom od sierpnia 2009 r. Pomimo że dynamika PKB pozostaje niższa od potencjału polskiej gospodarki, to jednak ożywienie, z którym obecnie mamy do czynienia, charakteryzuje wyjątkowo prozatrudnieniowy charakter. Przedsiębiorcy stosunkowo optymistycznie oceniają perspektywy rozwojowe polskiego rynku, co skłania ich do zwiększania nakładów inwestycyjnych, które przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy.

 

Jak zapewniają wysocy przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w miesiącach wakacyjnych do poziomu niższego niż 10 proc. jest już przesądzony. Ta prognoza wydaje się jednak nadmiernie optymistyczna. Warunkiem jej spełnienia jest bowiem utrzymanie tempa spadku stopy bezrobocia przynajmniej na dotychczasowym poziomie. W ostatnim okresie mieliśmy jednak do czynienia z umiarkowanym spowolnieniem, które może utrzymywać się również w kolejnych miesiącach. Należy pamiętać i o tym, że największy sezonowy spadek bezrobocia przypada na II kwartał każdego roku. W miesiącach letnich poprawa w tym zakresie następuje już w głównej mierze za sprawą czynników związanych z koniunkturą gospodarczą. Biorąc to pod uwagę, nie można wykluczać możliwości spadku stopy bezrobocia w lipcu i sierpniu do poziomów nieznacznie przekraczających 10 proc.

 

Kwestia realizacji scenariusza zakreślonego przez MPiPS lub jej braku ma jednak przede wszystkim wymiar symboliczny – jej wpływ na rzeczywisty obraz sytuacji na rynku pracy jest ograniczony. Największe szanse na spadek odsetka osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy poniżej tej psychologicznej bariery będą we wrześniu i październiku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 r. powinna ukształtować się na poziomie ok. 10,3 proc.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP