English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Zasada in dubio pro tributario znalazła się w rządowym projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej.

26-06-2015

Poprawka dodana przez posłów w sejmowej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego do rządowego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej (druk nr 3462) wprowadza art. 120a. Ma on stanowić, że w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy będzie przyjmował wykładnię korzystną dla strony postępowania. Jednocześnie z prezydenckiego projektu ustawy zmieniającej ustawę Ordynacja podatkowa (druk nr 3018) usunięto art. 2a, który miał stanowić, że „Wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.

 

Nowe brzmienie proponowanego przepisu rozszerza stosowanie zasady nie tylko wobec podatników, ale również wobec płatników, inkasentów, następców prawnych i osób trzecich, które są stroną podstępowania. Zwiększenie kręgu podmiotów co do których zastosowanie ma mieć zasada In dubio pro tributario przemawia za brzemieniem art. 120a za którym opowiedziało się Ministerstwo Finansów.

 

Kolejną ważną kwestią jest to, że zmieniono miejsce w którym ma znaleźć się nowa zasada. W prezydenckim projekcie zaproponowano art. 2a, jednak finalnie zasada ta znajdzie się w art. 120a czyli wśród zasad ogólnych Ordynacji podatkowej.

 

Nowa zasada zaaprobowana przez Ministerstwo Finansów ma przyczynić się do eliminowania rozbieżności istniejących w linii interpretacyjnej prawa podatkowego, które stanowią obecnie problem dotykający wielu podatników.  Jeżeli prace nad projektem będą przebiegały sprawnie i bez zbędnej zwłoki to możliwe, że ustawa zostanie podpisana przez głównego inicjatora wprowadzenia zasady In dubio pro tributario do Ordynacji podatkowej – Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP