English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Kierunek – cyfryzacja. Nie ma wyjścia

15-07-2015

Minęło ponad dziesięć lat od uchwalenia ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Akt ten miał przełomowe znaczenie, po raz pierwszy systematyzując i regulując problematykę cyfryzacji administracji, pozwalając na przygotowanie kompleksowych narzędzi służących oferowaniu obywatelom e-usług publicznych. Niestety, nie spełniła nadziei, które z nią wiązano.

 

W trakcie kilkunastomiesięcznych prac nad ustawą znacząco osłabiono kompetencje ministra właściwego do spraw informatyzacji. W pierwotnym przedłożeniu rządowym minister ten mógł zatwierdzać i odrzucać projekty z obszaru e-administracji, miał istotny wpływ na ich architekturę. Spotkało się to jednak z szeregiem krytycznych opinii, w tym ze strony samorządów. W efekcie większość uprawnień została z ustawy wyrzucona, a rezultat tej decyzji, z perspektywy dziesięciu lat, można ocenić jako jednoznacznie negatywny. Mimo dużych inwestycji, wspartych funduszami unijnymi, poziom rozwoju polskiej e-administracji jest niezadowalający, a nasza pozycja w rankingach unijnych czy międzynarodowych zawsze taka sama – okupujemy jedno z ostatnich miejsc.

 

Zmiana tego stanu rzeczy wymaga większej koordynacji i współpracy, porzucenia dotychczasowej logiki odtwarzania w sferze cyfrowej znanej nam z analogowego świata tzw. Polski resortowej. Wymaga to wzmocnienia pozycji ministra odpowiedzialnego za cyfryzację, np. poprzez powierzenie mu jednocześnie funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. W ten sposób miałby on większy wpływ na ministrów, mógłby wydawać im polecenia etc. Wymogi Europejskiej Agendy Cyfrowej, a także gospodarki XXI w. są tak wysokie, że cyfryzacja musi być priorytetem zarówno rządu, jak i samorządów.

 

Rząd powinien pomóc samorządom, a przede wszystkim prowadzić z nimi dialog – zabrakło go podczas wprowadzania Systemu Rejestru Państwowych i aplikacji Źródło kilka miesięcy temu, co przysporzyło obu stronom wielu problemów. Potrzebny jest także większy wysiłek ze strony korporacji samorządowych, czyli organizacji zrzeszających gminny czy powiaty. Systemy informatyczne na poziomie poszczególnych jednostek mają wiele cech wspólnych – w końcu ustawowe obowiązki samorządów są jednakowe – a różnice wynikające np. z warunków geograficznych (gmina nadmorska vs. gmina położona w górach) nie muszą oznaczać konieczności zamawiania dedykowanego systemu. Zamiast tysięcy odrębnych systemów można wykorzystywać jeden, zmodyfikowany w niektórych aspektach stosownie do potrzeb danej jednostki. Gdyby doprowadzić do takiego stanu, w każdej gminie czy powiecie daną sprawę dałoby się załatwić w ten sam sposób, korzystając z tych samych dokumentów/danych/formularzy.

 

Priorytet na cyfryzację, znacząco lepsza koordynacja i przełamanie logiki tzw. Polski resortowej – to wyzwania dnia dzisiejszego i jutrzejszego. Jeśli się z nimi nie uporamy, Polska straci wielką szansę płynącą z niesłychanie szybkiego rozwoju technologii cyfrowych. Nie uda się nam zmodernizować i usprawnić administracji, co przełoży się na gorszą obsługę obywateli oraz przedsiębiorców, a z drugiej strony na narastającą frustrację urzędników – działających według XIX-wiecznych metod w realiach XXI wieku.

 

 

Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP