English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Jednocyfrowa stopa bezrobocia coraz bliżej

23-07-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w czerwcu do 10,3 proc. – To lepszy wynik, niż wskazywały na to wstępne prognozy Ministerstwa Pracy. Potwierdza to nadzwyczajną siłę ożywienia na polskim rynku pracy, którego doświadczamy, chociaż dynamika PKB wciąż nie przekroczyła nawet 4 proc. w ujęciu rok do roku – komentuje Łukasz Kozłowski.

 

Pomimo wciąż jedynie umiarkowanie zadowalającego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, koniunktura na rynku pracy jest coraz lepsza. Biorąc pod uwagę aktualnie osiąganą dynamikę PKB, stopa bezrobocia rejestrowanego spada nadzwyczajnie szybko. Wyniki prowadzonych badań aktywności ekonomicznej ludności wskazują na to, że odsetek osób faktycznie pozostających bez pracy jest już jedynie o 1 pkt proc. wyższy niż w najlepszym momencie 2008 r.

 

Czynnikiem sprzyjającym tworzeniu nowych miejsc pracy jest znaczący udział nakładów na środki trwałe w strukturze wzrostu PKB, będący wynikiem rosnącego optymizmu wśród polskich przedsiębiorców. Przejawiają oni coraz większą skłonność do wykorzystywania zgromadzonych na trudne czasy rezerw do uruchamiania kolejnych projektów inwestycyjnych. Istotna jest również rola zachodzącej od pewnego czasu proeksportowej reorientacji polskiej gospodarki.

 

Nie sposób jednak nie zauważyć, iż od początku bieżącego roku tempo spadku bezrobocia powoli wyhamowuje. Można to odczytywać jako sygnał zwiastujący spowolnienie ożywienia na polskim rynku w perspektywie najbliższych kwartałów. Z drugiej strony należy również mieć na uwadze to, że w miarę dalszego spadku stopy bezrobocia coraz większą część tej malejącej grupy stanowią osoby, którym najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie ze względu na długotrwały brak pracy lub znaczące niedostosowanie posiadanych kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców.

 

Można oczekiwać, że do września lub października będzie następować dalszy spadek stopy bezrobocia rejestrowanego – do poziomu nieznacznie poniżej 10 proc. Następnie na skutek niekorzystnego oddziaływania czynników sezonowych odsetek osób pozostających bez pracy mógłby ponownie wzrosnąć na koniec roku do ok. 10,2 proc.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP